Första halvåret 2011 rekordstarkt för Helsingborgs Hamn

Helsingborgs Hamn är på väg mot ännu ett rekordår.
När det första halvåret summeras har den sjöburna trafiken ökat med hela 74 procent jämfört med 2010.
Orsaken till den kraftiga tillväxten är nya anlöpande rederier, nya marknadsandelar och en stark konjunktur under första halvåret 2011.
Samtidigt ökar satsningarna på miljövänligare landtransporter.

Volymsiffrorna till och med juni månad talar sitt tydliga språk.
De senaste årens containerfokus och alltfler gröna landtransporter med tåg vinner kundernas förtroende.
Alltfler rederier väljer att frakta sitt gods via Helsingborgs Hamn och transporterna sjöledes uppgick till 142 625 TEU* första halvåret mot 81 879 TEU jämförande period 2010.
Det är en ökning med hela 74 procent. Även landtransporterna ökade till 83 020 TEU att jämföra med 78 811 TEU året innan, en ökning med 5,3 procent.
Sammantaget innebär det att 225 645 TEU hanterades första halvåret mot 160 690 TEU året innan, en total uppgång med 40,4 procent.

– För att klara av den häftiga volymökningen har vi genomfört en rad satsningar.
Däribland färdigställandet av nya ytor för containeruppställning, vi har nyanställt ett femtontal medarbetare och investerat i ny utrustning som truckar och dragbilar.
Nödvändiga satsningar för att möta kundernas högt ställda krav på Helsingborgs Hamn, säger Jo Kristian Okstad vd på Helsingborgs Hamn.

Miljö- och kostnadsmedvetna kunder har gjort att Helsingborgs Hamn även fått en kraftig tillväxt på järnvägssidan. Idag hanterar hamnens kombiterminal cirka 75 000 enheter per år med en toppkapacitet på 120 000 enheter.
Så det finns utrymme att ytterligare öka satsningen på miljövänliga tågtransporter via hamnen.

– Vi arbetar aktivt med att flytta trafik från väg till järnväg och ser mycket positivt på det ökade intresset för kostnadseffektiva och gröna transporter via tåg.
Trenden är tydlig. Fler och fler företag ställer allt högre krav på miljövänliga transporter till och från Helsingborgs Hamn, säger Andréas Eriksson, marknads- & informationschef på Helsingborgs Hamn.

* Transportenheten Twenty-foot Equivalent Unit, TEU, är volymen hos en container med måtten 8x9x20 fot eller drygt 36,25m3

För mer information:
Jo Kristian Okstad, vd Helsingborgs Hamn, tel 042-10 63 30

Andréas Eriksson, informations- & marknadschef Helsingborgs Hamn, tel 042-10 62 33 eller 0705-20 62 33.