Helsingborgs Hamn utlyser projekttävling för utveckling av Västhamnen

För att möjliggöra framtida tillväxt behöver Helsingborgs Hamn effektivisera sina befintliga hamnområden.
Nu utlyser hamnen en prekvalificering till en projekttävling med målet att utveckla Västhamnen så att området kan användas optimalt de kommande 20 åren.
Syftet är att slutligen välja ut fyra team som får chans att utforma förslag till hamnens framtida gestaltning.

De senast åren har Helsingborgs Hamn vuxit snabbt och tagit nya marknadsandelar, så även under första halvåret 2011.
Inom segmentet container förväntas en fortsatt stabil tillväxt.
För att effektivisera verksamheten ytterligare, samt erbjuda kunderna bättre service behöver hamnen utvecklas.
Den nu utlysta prekvalificeringen vänder sig till intressenter inom arkitektur, byggnation, logistik, maskinkonstruktion etc.
Uppdraget går ut på att utforma containerterminalen till en framtidssäkrad och modern terminal med kapacitet att möta 20-års volymutveckling.

– För att möjliggöra tillväxt med god lönsamhet de kommande 20 år är det viktigt att redan idag påbörja arbetet med att utveckla hamnens verksamhet. Projekttävlingen är inte bara spännande utan ett viktigt steg framåt i utvecklingen av stadens hamn, säger Jo Kristian Okstad, VD Helsingborgs Hamn.

De tävlande ska bland annat ge förslag på en ny gatefunktion för hela hamnområdet, utforma ny kajsträckning och utveckla effektiv logistik i och mellan terminalerna.
Stora krav kommer att ställas på yteffektiva lösningar i ett hamnområde som är begränsat och som ska fungera i god samklang med bland annat den omgivande bebyggelsen och stadsförnyelseprojektet H+.

Efter prekvalificeringen kommer fyra tävlande team att utses till en projekttävling om ett vinnande koncept. Tävlingsjuryn består av tjänstemän från Helsingborgs Hamn och Helsingborgs Stad. Den 2/12 meddelas vilka fyra förslag som gått vidare i prekvalificeringen.

Mer information finns här, eller kontakta:
Jo Kristian Okstad, vd Helsingborgs Hamn, tel 042-10 63 30
Andréas Eriksson, informations- & marknadschef Helsingborgs Hamn, tel 042-10 62 33 eller 0705-20 62 33.

HBG HAMN projekttävling prekval 110902