Johan Ullenby ny stuverichef på Helsingborgs Hamn

Helsingsborgs Hamn har fått en ny stuverichef med ansvar för hamnens stuveri och dess 180 medarbetare. Närmast kommer Johan Ullenby från rederiet TT-Line där han var operativ chef.

Som ansvarig för hamnens stuveri blir Johan Ullenby ansvarig för den personellt största avdelningen i Helsingborgs Hamn.
I takt med att Helsingborgs Hamn växer och stärker sin position ställs allt högre krav på att utveckla stuveriverksamheten.
I uppdraget ligger att både utveckla verksamheten i såväl hela hamnen i allmänhet som Västhamnen i synnerhet.
I takt med ökade containervolymer ligger nu fokus på att optimera containerhanteringen i Västhamnen kommande år för att möta kundernas krav på ökad service och effektivare logistik.

–   Som tidigare kund till Helsingborgs Hamn fick jag en mycket positiv bild av hamnens service och förmåga att skapa kundnytta.
Som ny stuverichef är det min ambition att Helsingborg ska erbjuda kunderna Sveriges bästa hamnverksamhet.
Utmaningen ligger i att optimera våra begränsade ytor och samtidigt kunna öka genomströmningen av gods.
En lockande utmaning, säger Johan Ullenby, ny stuverichef i Helsingborgs Hamn.

Johan Ullenby tillträdde tjänsten som stuverichef i Helsingborgs Hamn i september.

Stuveriavdelningen i Helsingborgs Hamn utför lastning och lossning av fartyg, tåg och lastbilar.
Arbetet är högteknologiskt och merparten av godset transporteras i dag i containrar, vilka i sin tur hanteras med truckar och containerkranar.
Stuveriet hanterar även bulk och styckegods och tjänster som stuffing, stripping, okulärbesiktning, tunglyft, tvättning och städning av enheter, elkoppling och temperaturkontroll, lagring i magasin och på kaj, hantering av farligt gods med mera.

För mer information:
Jo Kristian Okstad, vd Helsingborgs Hamn, tel 042-10 63 30
Andréas Eriksson, informations- & marknadschef Helsingborgs Hamn, tel 042-10 62 33 eller 0705-20 62 33.