Helsingborgs Hamn AB och Helsingborg Stad gör gemensam satsning på att locka amerikanska kryssningsrederier till unik angöring mitt i Helsingborg

Efter en lyckad kryssningssommar 2011 laddar nu Helsingborg för framtida kryssningsframgångar.
Den 17 oktober inleds en intensiv säljturné hos amerikanska kryssningsrederier.
Under fem dagar genomförs 15 säljbesök hos rederier på både den amerikanska öst- och västkusten.
I år med en satsning på att locka rederierna till angöring vid centrala Helsingörskajen.

Under sommaren 2011 gjordes nio anlöp i Helsingborg med 7500 besökare.
Sommaren 2012 beräknas nästan 10 000 besökare till staden på fem mycket stora kryssningsfartyg.
Ett värdefullt tillskott för stadens handels- och näringsliv då en kryssningspassagerare i snitt spenderar 1 000 kr per dag.
Den nu stundande säljresan till USA syftar till att säkerställa kryssningsbokningar från 2013 och framåt.

– I årets säljturné har vi valt att trycka extra mycket på möjligheten att låta rederierna boka in sig på Helsingörskajen.
En unik placering för kryssningsresenärerna mitt i stan.
Men givetvis är det också vår ambition att locka de riktigt stora fartygen som ankrar utanför Norra hamnen, säger Andreas Eriksson, marknads- och informationschef Helsingborgs Hamn AB.

Med kryssningsindustrins utmärkelse ”Most improved destination” och ett säreget marknadsföringsgrepp i ryggen blir det allt lättare att intressera världens största rederier för Helsingborg.
Men det går inte att enbart vila på gamla framgångar.

– Det gäller att attrahera rederierna och locka med nyheter.
Därför känns det extra spännande att i år erbjuda möjligheten att ta emot mindre kryssningsfartyg mitt inne i Helsingborg.
Något som också kan öka antalet besökare eftersom det är enkelt att komma rakt in i Helsingborgs affärs- och kulturliv, direkt från landgången, säger Monica Frisk, kryssningsansvarig på Helsingborgs stad.

I marknadsföringen av Helsingörskajen (Citykajen) adresseras fartyg som är som längst 150 meter långa.
Potentialen är cirka 100 fartyg fördelade på 10-20 st rederier.
Man erbjuder också lyxyachter, segelfartyg, flottbesök, skolfartyg etc till kajen för att stärka bilden av Helsingborg som en maritim stad.

På den amerikanska säljturnén möter Helsingborgs representanter rederierna Royal Caribbean Cruise LinesCelebrity CruisesAzamaraNorwegian Cruise LineResidenseaOceaniaRegentSilverseaSeabournHolland America LineWindstar CruisesCrystal CruisesPrincess Cruises och Seadream.

Exempel på kampanjmaterial

För mer information eller kontakta:
Andréas Eriksson, informations- & marknadschef Helsingborgs Hamn,
tel 042-10 62 33 eller 0705-20 62 33.

Monica Frisk, Destinationsutveckling Helsingborgs stad
tel 042-10 53 04 eller 0703-36 53 04