Helsingborgs Hamn satsar på facebook som intern kommunikationskanal till personalen

Satsningen på facebook som en intern kommunikationskanal till medarbetarna är banbrytande inom såväl svensk hamnindustri som offentlig sektor.
Efter lanseringen är nu målet att sprida användandet till 100 procent av hamnens medarbetare.

Att Helsingborgs Hamn valt att satsa på facebook är närmast en slump.
Initialt var tanken att utveckla ett traditionellt intranät för intern informationsspridning.
En satsning som övergavs till förmån för ett otraditionellt grepp.
Enkelhet, tillgänglighet och en obefintlig investering låg bakom satsningen på facebook som en av de interna informations- och kommunikationskanalerna.

– Fördelarna är många.
Kanalen är kostnadsfri, enkel, populär och når medarbetarna oavsett om de är hemma, på jobbet, vid en dator eller har en smartphone i handen, säger Andréas Eriksson, informations- och marknadschef på Helsingborgs Hamn och initiativtagare till projektet.

Kort efter lanseringen visade det sig att var fjärde medarbetare var direkt aktiv i facebook-gruppen som döpts till ”Vi som jobbar i Helsinborgs Hamn”. 
En betydande del av personalen väljer dessutom att ta del av informationsflödet.

– Att alla ännu inte är med i vår facebookgrupp är faktiskt inget problem.
De som istället engagerar sig och är med i flödet fungerar som informations-ambassadörer som muntligt bär ut informationen till sina kollegor.
Därmed når vi de allra flesta samtidigt som medarbetarna kan dela med sig av information och väcka viktiga frågor, säger Andréas Eriksson.

Eftersom facebook-gruppen är sluten är det endast hamnens anställda som kan ta del av informationsflödet eller tillföra egen information till det.
En viktig orsak till satsningen är att hamnens personal är utspridd över ett många kilometer långt arbetsområde med fyra separata hamnar.
Merparten av de anställda har ingen egen dator utan jobbar utomhus på kajen och i arbetsfordon.
Drivkraften i projektet var att öka kommunikationen inom företaget samt få medarbetarna att lära känna varandra bättre.

För mer information om satsningen se intervju med Andréas Eriksson gjord av Joakim Jardenberg.http://jardenberg.se/b/intranat-pa-facebook-visst-funkar-det/

För mer information
Jo Kristian Okstad, vd Helsingborgs Hamn, 042-10 63 30
Andréas Eriksson, informations- & marknadschef Helsingborgs Hamn, 042-10 62 33 eller 0705-20 62 33.