Helsingborgs Hamn har utsett fyra team som går vidare i projekttävling om Västhamnen

Nu tas nästa steg i utvecklingen mot Västhamnens framtid.
Hamnens prekvalificerande projekttävling lockade 14 intresseanmälningar varav nu fyra team gått vidare i den prestigefyllda projekttävlingen.
I maj 2012 ska fyra tävlingsbidrag offentliggöras i en publik utställning.

Efter en diger urvalsprocess där referensobjekt, projektorganisation, gestaltningskvalitéer etc analyserats står fyra team som etappvinnare: Ramböll Sverige ABCOWI ABWSP Sverige AB & WSP Africa Coastal Engineers samt Arkitektfirmaet C.F Möller A/S & Berg Arkitektkontor.
Måndagen den 5 december gick starten för nästa etapp i projekttävlingen.
Vid ett internt startmöte presenterades hamnen för de vinnande teamen.
Därefter har de tävlande teamen drygt tre månader på sig att utveckla förslag på hur Västhamnen kan byggas om och moderniseras för att möta 20-års volymutveckling.

– Utifrån branschens och våra egna bedömningar kommer tillväxten för containerhantering på lång sikt att ligga på mellan fyra och sex procent årligen.
Med god planering och klok logistik kommer vi att kunna hantera allt större volymer på kortare tid och flerdubbla kapaciteten.
Därför är projekttävlingen mycket viktig för hamnens och stadens utveckling, säger Jo Kristian Okstad, vd Helsingborgs Hamn.

14 kvalificerade anbud kom in till tävlingens första etapp, och urvalsgruppen valde ut fyra vinnande team.
Programmet som styr de tävlandes arbete är utformat in i minsta detalj kring hur tävlingsbidragen ska utformas och presenteras.
De tävlande ska ha samma utgångspunkt och bedömas på samma grunder.
Tävlingsbidragen kommer att vara anonyma och inte avslöja vilket team som gjort vilket förslag, innan en vinnare koras.
När tävlingen avgörs i 2012 utses slutligen ett förslag som får en unik chans att skapa framtidens hamn, i Helsingborg.

– Vi kommer sedan att jobba i nära samarbete med det vinnande teamet för att slutforma ett förslag som vi kan lämna in för bedömning till ägaren, Helsingborgs stad.
Därefter följer en spännande tid då vi både ska bedriva verksamhet samtidigt som vi stöper om hamnen på ett ganska genomgripande sätt, säger Jo Kristian Okstad, vd Helsingborgs Hamn.

För mer information
Jo Kristian Okstad,  vd Helsingborgs Hamn, 042-10 63 30
Oskar Jonsson, vd-assistent & projektkoordinator, 042-10 62 84

Bildmaterial