Ny tågförbindelse mellan Helsingborgs Hamn och Örebro

Helsingborgs Hamns satsningar på nya tågtransporter till och från hamnen vinner nya volymer.
Vid månadsskiftet januari/februari inledde tågoperatören TM Rail containertransporter mellan Kombiterminalen i Helsingborg och TM Terminal i Örebro.

Avtal har tecknats med TM Terminal AB i Örebro och gäller anlöp av tågoperatören TM Rail.
Trafiken avser åtminstone initialt huvudsakligen rederiet CMA CGM´s behov av positionering av 45´ tomcontainrar till Örebro.
Lastkapaciteten per tågsätt uppgår till 42 x 45´ enheter, och TM Terminal räknar med att eventuellt outnyttjad kapacitet från CMA CGM´s sida ska täckas upp av andra rederienheter.

–   TM Rail är en ny och mycket välkommen tågoperatör för oss.
Än så länge är denna pendel vår enda samarbetsform, men vi kommer naturligtvis att diskutera möjligheten till ett utvecklat samarbete, säger Kjell-Åke Ranft, försäljningschef i Helsingborgs Hamn.

Tågsättet anländer olastat till Helsingborg på söndagar och lastas med 42 x 45´ tomcontainrar för returtransport till Örebro.
I Helsingborgs Hamn har CMA CGM ett överskott av 45´ tomcontainrar, efter det att fulla 45´ containrar har lossats från rederiets veckoanlöp i Helsingborg och därefter tömts hos slutmottagare i Helsingborgstrakten.
Detta skapar alltså möjlighet att bistå rederiets behov av tompositionering till andra svenska destinationer.

För att undvika att behöva betala fraktkostnad för tomma tågsätt till Helsingborg kommer CMA CGM att undersöka möjliga godsflöden även i sydgående riktning.

För mer information
Kjell-Åke Ranft, försäljningschef Helsingborgs Hamn, 042 10 63 41
Bilder finns här