Västhamnen Helsingborg – Projekttävling

Tävlingen är nu under bedömning och tävlingsförslagen från de fyra utvalda teamen finns att se här.

Projekttävlingens syfte är att belysa:
Möjligheter och begränsningar i en moderniseringsprocess av Västhamnen.
Framtida utveckling av Västhamnen i samverkan med statsutvecklingsprojektet H+.
Ekonomiska aspekter för byggnation och framtida produktion.
Möjligheter till att minimera miljöpåverkan från hamnens verksamhet.
Möjligheter att förbättra/befästa positionen som Sveriges näst största containerhamn.

De fyra teamen som är utvalda till fortsatt tävling är:
Ramböll Sverige AB, Hamburg Port Consultants HPC, Liljewall Arkitekter.
COWI AB, Wingårdhs, SSPA, Seaport Group.
WSP Sverige AB & WSP Africa Coastal Engineers, Wåhlin arkitekter AB.
Arkitektfirmaet C.F. Möller A/S, Berg Arkitektkontor AB, Haskoning Nederland B.V.

Tävlingssekreterare
Claes Larsson, Sveriges Arkitekter.

Tävlingsfunktionär
Oskar Jonsson, VD-assistent Helsingborgs Hamn AB
Tel. 042-106284