Uppgradering av PortIt systemet den 26-27 maj

Den 26-27 maj genomför Helsingborgs Hamn en uppgradering av PortIT affärssystem.

Med den senaste versionen, PortIt 8, lyfts PortIT till en helt ny generation och vi får ökade möjligeter att skapa nya och förbättrade lösningar mot er kunder.

Uppgraderingen kommer att förläggas på tidpunkter där det bedöms ha ingen eller mycket liten inverkan på produktionen och den nya versionen beräknas vara helt i drift måndagen den 28 Maj.

Vi ber om er förståelse för eventuella störningar som kan uppstå.

För mer information eller frågor vänligen kontakta:
Lars Cronsioe, administrativ chef, tel 0708-39 93 96