Helsingborgs Hamn har utsett vinnare i projekttävlingen om framtidens Västhamn

Efter en ambitiös urvals- och tävlingsprocess har ett vinnande förslag om en framtida utbyggnad av Västhamnens korats.
Det vinnande förslaget, ”Hamn+”, har utvecklats av Ramböll Sverige AB, Hamburg Port Consultants HPC, Liljewall Arkitekter.
Nu ska förslaget vigas samman med hamnens egna tankar och behov för att möta 20-års volymutveckling.
Under hösten ska ett konkret förslag på utbyggnad presenteras för ägaren, Helsingborgs stad.
Därefter fattas beslut om en eventuell framtida investering i Västhamnen.

– Att vinna den här tävlingen betyder mycket för oss.
Det har varit spännande att få jobba tillsammans med Liljewalls arkitekter och Hamburg Port Consultants med att ta fram ett förslag som ska ge Helsingborgs invånare en härlig hamnmiljö att vistas i.
Ramböll har tidigare arbetat med de marina lägena för Knutpunkten och har en bred kunskap inom hamn och ett brett samhällsintresse, som gör att det känns extra bra och mycket glädjande för oss säger Annika Holmqvist, director Market sector Infrastructure and Transport.

Den prestigefyllda projekttävlingen lockade inledningsvis 14 intresseanmälningar varav fyra team valdes ut för att utveckla sina gestaltningsförslag i tävlingen.
I april 2012 presenterades de fyra bidragen i en publik utställning samtidigt som juryn bedömde de konkreta förslagen.
Juryns motivering att välja Ramböll Sverige AB, Hamburg Port Consultants HPC, Liljewall Arkitekter lyder:

Förslaget är kompakt och koncentrerat med enkel, tydlig och logisk uppbyggnad och kan utvecklas utifrån nuvarande förutsättningar samt anpassas till olika yttre och inre faktorer.
Förslagets nytänkande ligger i det flexibla upplägget.

Nästa etapp i det omfattande projektet mot en utvecklad Västhamn går ut på att hamnen slutligt ska viga samman förslaget med sina konkreta behov och förutsättningar, med målet att under hösten presentera ett ”business case” för ägare, Helsingborgs Stad.

– Vi kommer att jobba i nära samarbete med det vinnande teamet för att slutforma ett vasst och samtidigt realistiskt förslag. Exakt hur slutresultatet kommer att se ut vet vi inte, men vi vet att hamnen måste utvecklas för att möta en årlig volymökning med cirka 5 procent.
Målsättningen är att fortsätta ta marknadsandelar så att Helsingborg kan förbli ett attraktivt logistik- och transportnav för både lokala och internationella aktörer.
För att göra det måste hamnen utvecklas och moderniseras, säger Jo Kristian Okstad, VD Helsingborgs Hamn.

Helsingborgs Hamns jurygrupp har bestått av: Jo Kristian Okstad vd, Johan Ullenby Stuverichef, Bengt Nicklasson Teknisk chef, Lars Cronsioe Administrativ chef, Mats Rosander Trafikchef. Ytterligare jurymedlemmar var: Eva-Marianne Nilsson HSFAB, Björn Bensdorp-Redestam Stadsbyggnadskontoret Hbg, Thomas Stoll Arkitekt Tengbom, Jonas Ohlsson Arkitekt. Tävlingssekreterare var Claes Larsson från Sveriges Arkitekter och tävlingsfunktionär var Oskar Jonsson från Helsingborgs Hamn.

För mer information
Jo Kristian Okstad, vd Helsingborgs Hamn, 042-10 63 30
Oskar Jonsson, tävlingsfunktionär Helsingborgs Hamn, 042-10 62 84