Helsingborgs Hamn koordinerar miljösatsning kring Östersjön

Närmare 30 miljoner kronor satsar EU på att utreda hur sjöfarten ska kunna bli mer miljövänlig.
Åtta hamnar runt Östersjön delar på summan och mest pengar, närmare 5 miljoner kronor går till Helsingborgs Hamn, som också blir koordinator för hela projektet.

Pengarna ska användas för att utreda förutsättningarna för att bygga en fungerande infrastruktur för gasdrivna fartyg.
Tanken är att bygga ut ett nät av tankstationer för gas i hamnar kring Östersjön.
Möjligheten att tanka gas måste finnas vid många hamnar för att sjöfarten ska kunna byta ut tjockolja och diselolja som drivmedel till mer miljövänlig gasdrift.

För att skynda på utvecklingen satsar EU närmare 30 miljoner för att de hamnar som ingår i projektet ska kunna utreda förutsättningarna för tankstationer i sina respektive hamnar.
I projektet som ska redovisas för EU under hösten 2014 ingår förutom Helsingborgs Hamn även hamnarna i Århus, Helsingfors, Riga, Malmö/Köpenhamn, Stockholm, Tallinn och Åbo.

–       Det är naturligtvis glädjande att Helsingborgs Hamn fått ansvaret att koordinera ett projekt av den här omfattningen.
Det sätter Helsingborg på kartan och bidrar till att stärka stadens miljöprofil, säger Jo Kristian Okstad, VD Helsingborgs Hamn.

För Helsingborgs Hamn innebär koordinatorsrollen att pengarna delas ut via Helsingborgs Hamn och att man har det övergripande ansvaret för att alla ingående hamnar rapporterar tillbaka till EU hur projektet som går under namnet ”Svavelreduktion för sjöfarten i Östersjön” fortlöper, samt att man ansvarar för att det tas fram en gemensam slutrapport.

För Helsingborg kan projektet vara avgörande för hamnens framtida konkurrenskraft.

–       Allt fler hamnar, nu senast Hamburgs hamn, håller på att förbereda sig för övergången från tjockolja till alternativa bränslen för sjöfarten.
Ska vi kunna utvecklas och attrahera sjöfarten i framtiden, måste denna typ av service finnas, menar Jo Kristian Okstad.

Blir projektet verklighet kommer även helsingborgsborna att ha glädje av det.

–       Det passerar ju väldigt många fartyg utanför Helsingborg och ju fler av dessa som drivs med gas, desto bättre luftkvalitet kommer vi att få i Helsingborg.
Lyckas vi fullt ut kommer svavelutsläppen att kunna minskas med 95 procent, säger PO Jansson, tidigare hamnchef och ansvarig för att driva projektet.

Men än så länge är det enbart en förstudie som ska utreda förutsättningarna.
Så än vågar inte PO Jansson lova att Helsingborg verkligen får en tankstation för gas.

För att dra nytta av den kunskap som finns kring gas och energilösningar i Helsingborg har Helsingborgs Hamn i detta projekt gått samman med Öresundskraft, Kemira Kemi och NSR.

–       Glädjande nog stöttas projektet även av Sveriges Hamnar och Energigas Sverige, vilket visar att vi har skapat ett projekt av riksintresse, avslutar PO Jansson.

För mer information
Jo Kristian Okstad, vd Helsingborgs Hamn, 042-10 63 30
PO Jansson, projektansvarig, 0705 42 43 50