Helsingborgs Hamn ökar tågvolymerna med ny kund

Helsingborgs Hamns satsning på tågtransporter har resulterat i ett nytt och viktigt samarbetsavtal inom tågsegmentet. Hamnen har slutit avtal med företaget VIIA, som i september inleder trafik som på årsbasis ökar hamnens järnvägsvolym med drygt 15 procent. Ett värdefullt tillskott i satsningen på ökade tågtransporter via kombiterminalen.

Tågoperatören VIIA – ett dotterbolag till franska Lorry Rail – är baserad i Luxemburg och kommer att transportera containrar och trailrar mellan Helsingborg och Bettembourg i södra Luxemburg. Transporterna sker uteslutande på tåg, och tågen kommer att lossas och lastas på Helsingborgs Hamns Kombiterminal. Med det nya samarbetet får hamnen för första gången en tågdestination utanför befintliga i Sverige och Tyskland.

Med initialt tre järnvägspendlar med ambition att under hösten nå fem pendlar i vardera riktning per vecka kommer på lite sikt uppskattningsvis 12.000-13.000 enheter att hanteras i Helsingborgs Hamn årligen. Därmed ökar tågvolymerna med drygt 15%.

– Eftersom vi har som ambition att utveckla järnvägssegmentet är tillskottet viktigt för oss.
Varje ny pendel blir en viktig draghjälp i jakten på ytterligare järnvägspendlar, eftersom vi successivt vinner erkännande och får större uppmärksamhet.
Förhoppningen är förstås att även denna nya volym ska växa allteftersom samarbetet utvecklas, säger Kjell-Åke Ranft, försäljningschef i Helsingborgs Hamn.

Första anlöpsdag i Helsingborg är beräknad till den 5 september.

För mer information om Lorry Rail besök deras hemsida

För mer information

Kjell-Åke Ranft, försäljningschef Helsingborgs Hamn. 042-10 63 41 eller 0706-63 63 41
Andréas Eriksson, informations- & marknadschef Helsingborgs Hamn. 042-10 62 33 eller 0705-20 62 33.