Varsel om stridsåtgärder

Måndagen den 17 september varslade Transportarbetareförbundet och Svenska Hamnarbetarförbundet om konflikt. Varslet omfattar blockad mot övertidsarbete, mertidsarbete, nyanställning och inhyrning av personal i samtliga hamnar anslutna till Sveriges Hamnar.

Konfliktåtgärderna väntas träda i kraft den 27 september kl. 00.00.

Anledningen till stridsåtgärderna är att förhandlingarna mellan Sveriges Hamnar och Transportarbetareförbundet avseende nytt Hamn- och Stuveriavtal strandade den 3 september.

Sveriges Hamnar hoppas kunna få till stånd en dialog med Transport innan konfliktåtgärderna träder i kraft.

Vi från Helsingborgs Hamn kommer att göra vad vi kan för att minimera eventuella störningar i produktionen och hoppas på Er förståelse.

Med vänlig hälsning

Jo Kristian Okstad
Vd, Helsingborgs Hamn AB