Pappersjätten SCA fördjupar samarbetet med Helsingborgs Hamn

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA har via sitt dotterbolag SCA Transforest AB sedan 2001 samarbetat med Helsingborgs Hamn för både lossning och av lastning av stora pappersvolymer i norrgående trafik från Rotterdam och Norrlandskusten.
Nu väljer SCA att utöka samarbetet genom att anlöpa Helsingborg även i sydgående trafik och främst för lossning av skogsindustriprodukter.

SCA är en av världens största aktörer inom hygienprodukter, världens tredje största mjukpappersföretag och en av Europas mest lönsamma producenter av skogsindustriprodukter.
Den nya volymen via Helsingborg handlar främst om att lossa och lasta om pappersvolymer i Helsingborg som är ämnade för den danska marknaden.
Lasten kommer från Ortvikens pappersbruk utanför Sundsvall, och den totala årsvolymen beräknas uppgå till cirka 50 000 ton.

Det är väldigt roligt att vi tillsammans med SCA kan utöka samarbetet.
Utöver sedvanlig hög service och punktlighet handlar det nu om extremt varsam hantering av deras gods, eftersom det aktuella pappret är känsligt för fukt och tryck, vilket ställer mycket höga kvalitetskrav på oss, säger Kjell Åke Ranft, försäljningschef Helsingborgs Hamn.
Eftersom fartyget går direkt vidare till London i England, hoppas vi också kunna få lasta ett antal enheter till denna destination.

Det första anlöpet sker den 3 mars.

Sedan år 2001 har vi ett väl fungerande samarbete med Helsingborgs Hamn.
Geografiskt ligger Helsingborg väl till för våra kunder. Dessutom skapar detta en unik service från Helsingborg till London och Rotterdam, säger Nils-Johan Haraldsson, Vice President Marketing and Business Development, SCA Transforest.

För mer information
Kjell-Åke Ranft, försäljningschef Helsingborgs Hamn, Tel. 042-10 63 41

Johan Ullenby, produktionschef Helsingborgs Hamn Tel. 042-10 62 70