Helsingborgs Hamn landar årets största avtal med rederiet MacAndrews

Helsingborgs Hamn har efter ett mångårigt säljarbete ingått ett samarbetsavtal med det engelska containerrederiet MacAndrews. Med start i början av oktober kommer rederiet att på veckobasis trafikera Helsingborg med ca 250 containrar per anlöp i omsättning. Basen i trafiken blir import av frukt och grönt från Spanien. Affären är årets enskilt största och samarbetet är en av hamnens största inom kyltransporter.

–       Vi har vid tidigare tillfällen varit nära en överenskommelse med MacAndrews men inte nått ända fram. Desto mer glädjande att avtalet nu gått i lås. Det handlar om en aktör som blir en av våra allra största inom kyltransporter, berättar försäljningschef Kjell-Åke Ranft.

Trafiken kommer att upprätthållas av två fartyg med veckoservice på slingan Bilbao – Thamesport – Helsingborg – Gdynia – Teesport – Thamesport – Bilbao.

–        Tack vare vår stora import av frukt och grönt från Spanien känner vi att Helsingborg är rätt position för oss framåt men vi hoppas även kunna öka vår export via Helsingborg. Bland flera styrkor erbjuder Helsingborgs Hamn stor vana av att hantera kortsjöfart inom Europa och kan skapa ekonomiska och flexibla lösningar för oss. Helt enkelt fördelar för oss och våra kunder, säger Jan Stråe, försäljningschef MacAndrews Scandinavia.

Importvolymerna är stora och kommer uppskattningsvis att uppgå till många tiotal fyrtiofemfots kylcontainrar, så kallade reefers, i veckan.

–       Den ökade importen av frukt och grönt och lokaliseringen av mottagarna till Helsingborg är förstås en styrka för vår hamn, som skapar kortare landtransporter och ett effektivt flöde in via fartyg. Detta har starkt bidragit till att MacAndrews valde Helsingborgs Hamn, berättar Kjell-Åke.

Den nya trafiken ställer också högre krav på Helsingborgs Hamn. Hamnens förmåga att samtidigt koppla ström till ca 270 kylcontainrar behöver byggas ut till drygt 300 stationer.

Om MacAndrews
MacAndrews startade 1770 i Skottland och är sedan 2003 ett dotterbolag till CMA CGM – världens tredje största containerrederi. MacAndrews erbjuder sjö- och vägtransporter med bl. a. 45 fots containrar till och från England, Irland, Spanien, Portugal, Holland, Polen, Skandinavien och Ryssland.

För mer information, kontakta
Kjell-Åke Ranft, försäljningschef tel 042 10 63 41