Helsingborgs Hamn säljer dotterbolaget InPort

Helsingborgs Hamn styrelse har beslutat att sälja dotterbolaget InPort (Inport Intelligent Port System AB). 
Målsättningen är ha sålt hela eller delar av bolaget vid årsskiftet. 

InPort är Nordens ledande leverantör av IT-baserade logistiklösningar för hamnar, terminaler, rederier och agenter.
Kärnan i erbjudandet är affärssystemet PORTIT som idag används av ett 30-tal kunder i Sverige och Norden.
Bolagets säte är i Karlstad och företaget har tio medarbetare. HHAB har under många år bidragit till utvecklingen av InPorts produkter och blev i oktober 2010 majoritetsägare i InPort.
Nu väljer hamnen att avveckla ägandet för att fokusera på sin kärnverksamhet och för att säkerställa att rätt ägare bidrar till investeringar i företagets utveckling.


Efter en fin utveckling de senaste åren känner vi att det är dags att avveckla ägandet i InPort för att fullt ut fokusera på vår kärnverksamhet, till vilken utveckling av ett IT-bolag inte räknas.
Eftersom InPorts system är viktiga för oss är vi måna om att hitta en stark, investeringsvillig och långsiktig ägare, säger Göran K Johansson, ekonomi-och IT-chef Helsingborgs Hamn.

Helsingborgs Hamn vill avveckla ägandet under förutsättning att en rad krav kan uppfyllas, däribland att hamnen får fortsatt tillgång till IT-systemet PORTIT, aktivt kan medverka till utvecklingen av det samma och att den nya ägaren har stor kunskap om hamn- och transportbranschen.
Hamnen kan acceptera stegvis försäljning men målet är att vara minoritetsägare inom några få år.
Under hösten kommer hamnens styrelse att ta emot intresseanmälningar och inleda förhandlingar med slutliga intressenter. 

För mer information, kontakta
Göran K Johansson, ekonomichef Helsingborgs Hamn ,tel 042-10 77 84

Om InPort
InPort är idag ett stadigt växande företag med en förväntad omsättningsökning på 10-20 procent årligen.
Företaget gjorde 2012 en vinst på 1,4 miljoner kronor efter skatt. InPort tillhandahåller och äger rättigheter till Produkterna PORTIT (Hamn & Terminal), ProSHIP(Rederi & Agent) samt RailIT.
För mer information 
www.inport.com