Stängt i Västhamnen, Skåneterminalen & Oljehamnen

20131029
Kl. 06:00
Åter till normal verksamhet och ordinarie öppettider.

20131028
Kl. 18:00
Godsterminalerna i Helsingborgs Hamn är stängda tills vidare.
Detta på grund av de starka vindarna.
För mer information, vänligen kontakta vår Trafikcentral på 042-10 63 22.