Kokningsrekommendation även i Helsingborg

Kl.14:00

Sedan tarmbakterien enterokocker upptäcktes i Höganäs i fredags har NSVA genomfört utökad provtagning av dricksvattnet och dessvärre funnit förekomst av bakterien även i Helsingborg.
NSVA och Helsingborgs stad rekommenderar som en försiktighetsåtgärd att alla även i Helsingborg kokar dricksvatten och vatten till matlagning fram tills vattenproverna är godkända.

Höganäs och Helsingborg får båda vatten från Sydvatten via vattenverket Örbyverket i Helsingborg.
För att säkerställa dricksvattenkvaliteten tar både NSVA, Sydvatten och Höganäs kommun kontinuerligt vattenprover på ett antal platser runt om i ledningsnäten.
Samtliga ordinarie prover i Helsingborg förra veckan var godkända utan anmärkning.
Under helgen har NSVA genomfört extra vattenprover i Helsingborgs ledningsnät.

– Våra vattenprover i helgen har dessvärre påvisat förekomst av enterokocker även i Helsingborg.
Av säkerhetsskäl utökas därför kokningsrekommendationen i Höganäs kommun till att även omfatta Helsingborgs kommun, säger Jonas Håkansson, chef avdelning Dricksvatten på NSVA.

NSVA fortsätter med utökad provtagning i Helsingborg.
Samtidigt har klorering av vattentornet och utgående vatten från Örbyverket påbörjats.
För att få ökad genomströmning av det klorerade vattnet kommer spolning att genomföras i ytterområden.
Kokningsrekommendationen gäller tills vattenproverna är godkända i såväl Helsingborg stad som Höganäs kommun.

Vid frågor hänvisas till Helsingborgs kontaktcenter tel 042-10 50 00.

Faktablad för kokning av vatten finns här