Stormvarning från SMHI

Enligt SMHI blir det stormbyar från sen torsdag kväll och ett par timmar in på fredagen.
En klass 2-varning har utfärdats med kraftiga vindbyar och mycket nederbörd att vänta.

Vi kommer att följa väderrapporterna extra nog och vid behov stänga hamnen som en sista åtgärd för att minimera
eventuella person- och materialskador.

För frågor som berör hanteringen, vänligen kontakta Planeringen i Helsingborgs Hamn.