Helsingborgs Hamn bidrar till 12 000 arbetstillfällen i Familjen Helsingborg

En ny rapport från Lunds Universitet Campus Helsingborg slår fast att 12 000 arbetstillfällen genereras direkt eller indirekt genom Helsingborgs Hamn, vilket innebär att vart 12e arbetstillfälle i Familjen Helsingborg har koppling till hamnen.
Dessutom konstateras att 330 företag i regionen har en relation med Helsingborgs Hamn.

Rapporten, som beställts av Helsingborgs Stads Näringslivs- och destinationsutveckling, har undersökt hur många arbetstillfällen som genereras direkt eller indirekt via Helsingborgs Hamn.
I studien har samtliga företag inom det geografiska området inventerats för att kartlägga beroendet av hamnens läge och verksamhet.
Det rör sig exempelvis om företag inom logistik, spedition, industriproduktion, livsmedel, lotsar, tull, trafikledningar, stuveriföretag, skeppshandel, järnvägs- och vägtransporter.

– Hamnen har under mycket lång tid satt Helsingborg på världskartan och bidrar väsentligt till tillväxt och utveckling bland regionens företag.
Med en ledande nordisk containerhamn i Helsingborg har en kedja av företag inom logistik, transport och livsmedel vuxit fram i närområdet.
Rapportens slutsats pekar på betydelsen av en internationellt konkurrenskraftig hamn i Helsingborg, säger Michael Fransson, näringslivsdirektör i Helsingborgs Stad.

Studien avgränsades till upptagningsområdet för Familjen Helsingborg och resultatet slår tydligt fast hamnens betydelse för näringsliv och arbetstillfällen i regionen.
Totalt sett står de svenska hamnarna för hela 95 % av de samlade import- och exportflödena.

– I hamnen lever vi i en symbios med företagen vi servar.
Om vi kan bidra till snabbare och effektivare transporter ges företagen ännu bättre förutsättningar för utveckling och skapande av arbetstillfällen och välstånd.
Därför är det viktigt att vi investerar och bygger för framtiden så att vi förblir en av Norra Europas effektivaste containerhamnar, säger Niels Vallø, VD Helsingborgs Hamn.

Rapporten om hamnens betydelse för Familjen Helsingborg har författats av Jesper Brandin på institution Service Management, program Logistics Service Management vid Lunds Universitet Campus Helsingborg.
Rapporten kan laddas ner här
För mer information:
Andréas Eriksson, marknads- och kommunikationschef
Helsingborgs Hamn, tel. 042-10 62 33
eller
Jan Magnusson, Näringslivsutvecklare Logistik
Helsingborgs Stad, tel. 042-10 31 24