Marit Paulsen besöker Helsingborgs Hamn och lyfter upp exportfrågor på den politiska agendan

Exportfrågor låg överst på agendan när Marit Paulsen under tisdagseftermiddagen besökte Helsingborgs Hamn. Paulsen välkomnades till Hamnens vardag för diskussion kring logistik, exportindustrin, dess koppling till EU och den inre marknaden.

Handel och EU är något av hjärtefrågor för Marit Paulsen. I egenskap av dessa intressen valde hon att göra ett besök i ett av Sveriges centrum för logistik – Helsingborgs Hamn.

– Inför valrörelsen vill jag få upp insikten av vårt beroende av Europa och den inre marknaden. Det pratas mycket om romska tiggare och om att höja eller sänka skatterna men knappt något om vårt beroende av exporten som ska genera pengarna vilket jag tycker är lustigt. Det är väl något som jag inte har förstått helt enkelt konstaterar Marit Paulsen med en menande ton.

Hela 95 % av all export och import går via Sveriges hamnar. Sverige är beroende av exporten och hamnarna är en del av systemet för att exporten ska fungera.

– Sverige bör ha en väl utvecklad logistik över gränserna eftersom vi är ett av världens mest exportberoende länder. Var skulle vi få våra pengar från om vi inte hade den exportindustri som vi har idag? För att upprätthålla vår välfärd behöver vi dessa jobb och vi måste bli bättre på att se sambandet mellan våra privata liv, våra jobb och exportindustrin, fortsätter Marit Paulsen.

Helsingborgs Hamn har mycket spännande på gång, däribland bygget av en ny Centralgate och en utredning kring etablering av en LNG-hub, två betydelsefulla satsningar som tydligt visar Hamnens framtidsambitioner.

– Vi hade ett intressant samtal med Marit och jag tror att vi har förmedlat en tydlig bild av Helsingborgs Hamn, vad vi står för, vår betydelse och funktion för samhället och Europa. Det känns extra roligt när vi kan ta emot med den här typen av besök som lyfter upp frågor kring logistik och export på den politiska agendan. Vi behöver alltid bli fler som talar om vikten av en väl fungerade logistik och export säger Niels Vallø, vd, Helsingborgs Hamn.