Helsingborgs Hamn satsar på världsledande hybridteknik som sänker utsläpp med 30-50 procent

Hybridteknik har kommit för att stanna, även inom tunga arbetsmaskiner och hamnverksamhet. Efter att ha testat världens första containertruck med hybriddrift i ett år permanentas nu användningen av hybridtruckar i Helsingborgs Hamn.

Företaget Konecranes nyutvecklade teknik för hybriddrivna containertruckar har testats i Helsingborgs Hamn som del i lanseringen av världens första hybridtruckar. Hybridtekniken har använts i daglig drift och sänkt såväl bränslekostnader som utsläpp med cirka 30 procent, jämfört med en konventionell dieseltruck. Trucken återanvänder rörelseenergi när den bromsar och sänker sin last. Dessutom förbättrar hybridtekniken produktiviteten eftersom maskinen svarar snabbare på förarkommandon.

– Vi är väldigt nöjda med hybridtekniken och fördelarna med lägre utsläpp och bränsleförbrukning. Hybridtrucken har dessutom överträffat våra förväntningar inom användarvänlighet och arbetsmiljö, vilket är bra för våra förare. Det är bra att innovativ teknik kan utveckla hamnen och samtidigt stärka vår konkurrenskraft, säger Mats Fernebrand, inköpschef Helsingborgs Hamn.

Under själva testet med den toppmoderna hybridtrucken minskade utsläppen med 80 tonCO2.

– Testet i Helsingborg har visat att hybridtekniken sänker både bränsleförbrukning och totalkostnad rejält. Något som är värdefullt för aktörer som inte vill kompromissa med lyftkapacitet och effekt men samtidigt vill satsa på miljövänlig och resurssparande teknik, säger Lars Fredin, VD Konecranes.

Containertrucken SMV 4531 TB5 HLT är en så kallad seriehybrid som drivs av elmotorer. Genom att elmotorerna kan verka regenerativt kommer den energi som återvinns när trucken bromsar eller när lasten sänks att lagras i ett elektriskt energilager. Den lagrade energin kan sedan användas vid nästa lyft eller vid acceleration. Containertruckens dieselmotor driver endast en generator vars uppgift är att hålla energilagret laddat. Konecranes anger att bränsleförbrukningen kan sänkas med 30-50 procent beroende på användning, jämfört med truckar utan hybridteknik.

 

För mer information:
Mats Fernebrand, Purchasing Manager, Helsingborgs Hamn
Email: mats.fernebrand@www.port.helsingborg.se
Tel: +46 70 550 58 40

Patrik Lundbäck, General Sales and Marketing Director, Konecranes Lift Trucks, Markaryd Sweden
Email: patrik.lundback@konecranes.com
Tel: +46 70 649 23 22