Helsingborgs Hamn säljer IT-bolaget InPort

Helsingborgs Hamn säljer bolaget Inport Intelligent Port Systems AB (InPort). Köpare är ett konsortium bestående av ALMI Invest Västsverige AB samt två privata investerare – Anders Edström och Tord Svanqvist. Helsingborgs Hamn kommer oförändrat att vara kund till InPort. De nya ägarna kommer långsiktigt att utveckla bolaget och verksamheten. Affären genomförs den 26 juni.

Karlstadsbaserade InPort är Nordens ledande leverantör av IT-baserade logistiklösningar för hamnar, terminaler, rederier och agenter. Deras största produkt är affärssystemet PORTIT som idag används av ett 30-tal kunder i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Systemet samordnar logistiken kring hamnars fartygsanlöp, godshantering och kundfakturering.

Bolagets säte är i Karlstad och företaget har 12 medarbetare. Helsingborgs Hamn har under många år bidragit till utvecklingen av InPorts produkter och blev i oktober 2010 majoritetsägare i InPort. Nu väljer hamnen att avveckla ägandet för att fokusera på hamnens kärnverksamhet.

– Med affären säkerställs ett starkt och kunnigt ägande som kan utveckla InPorts produkter och kundservice vidare. Eftersom InPorts system är viktiga för vår verksamhet var vi väldigt noggranna med att hitta en stabil, investeringsvillig och långsiktig ägare. Något vi är glada över att ha lyckats med. Vår avsikt är dessutom att fortsätta vårt goda samarbete med InPort, säger Ulrika Stålnacke.

InPort kommer nu att ägas, drivas och utvecklas av ett bolagskonsortium bestående ALMI Invest Västsverige AB samt två privata investerare i Anders Edström och Tord Svanqvist.

– InPorts erbjudande är uppbyggt i ett långt och nära samarbete med kunderna. Att fortsätta den affärsmodellen och jobba vidare med att utveckla affären internationellt ser vi positivt och långsiktigt på, säger Anders Edström, ny delägare i InPort.

Utöver Anders Edström och Tord Svanqvist går även Almi Invest in som delägare i bolaget. Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i unga tillväxtbolag med 350 portföljbolag och ett förvaltat kapital uppgående till 1 200 miljoner. Almi Invest är en nationell aktör med stark lokal förankring i Värmland där InPort bedriver sin verksamhet.

– InPort är ett spännande bolag med goda förutsättningar för en betydande internationell expansion. Vi tror starkt på InPort, bolagets ledning och den nya ägarkonstellationen, säger Ulf Green Investment Manager, Almi Invest Västsverige AB.

Om InPort
InPort är Nordens ledande leverantör av IT-baserade logistiklösningar för hamnar, terminaler, rederier och agenter. Deras största produkt är affärssystemet PORTIT som idag används av ett 30-tal kunder i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Systemet samordnar logistiken kring hamnars fartygsanlöp, godshantering och kundfakturering. Bolagets säte är i Karlstad och företaget har 12 medarbetare. InPort tillhandahåller och äger rättigheter till Produkterna PORTIT (Hamn & Terminal), ProSHIP(Rederi & Agent) samt RAILIT. För mer information se www.inport.com

För mer information:
Ulf Green, Investment Manager Almi Invest
ulf.green@almi.se Mobil: 0703 – 39 12 71

Anders Edström
anders@edstrom2.se Mobil: 0706 – 28 04 77

Tord Svanqvist
tord.svanqvist@resultateffekt.se Mobil: 0733 – 75 70 68

Ulrika Stålnacke, styrelseordförande, Helsingborgs Hamn
ulrika.stalnacke@skane.se Mobil: 0702 – 20 17 07

Niels Vallø, vd, Helsingborgs Hamn
niels.vallo@www.port.helsingborg.se Mobil: +45 – 51 51 06 03