Helsingborgs Hamn öppnar för större kryssningsfartyg

Helsingborgs Hamn är en populär kryssningshamn som lockar internationella kryssningsaktörer.
För att kunna ta in större fartyg till kaj har hamnen genomfört avancerade simuleringar, med positivt resultat.
Simuleringarna som är gjorda i fartygssimulatorer, ger klartecken för 250 meter långa kryssningsfartyg.
Därmed stärker Helsingborgs Hamn sitt erbjudande mot den internationella kryssningsindustrin.

– Hela Helsingborgsregionen är en fantastisk destination som har det som många söker.
Många vill ha det unika resmålet där inte alla har varit.
Det får gärna vara lite annorlunda och speciellt i kontrast till de stora huvudstäderna.
Där har vi precis vad man kan önska, och lite till, säger Monica Frisk, destinationsutvecklare och kryssningsansvarig, Helsingborgs stad.

Hittills har maxlängden på kryssningsfartyg vid kaj varit 230 meter.
Nu ökas längden till 250 meter. Få metrar men ett stort steg framåt för hamnens kryssningserbjudande.
Datasimuleringarna genomfördes i avancerade fartygssimulatorer i Göteborg i nära samarbete med Sjöfartsverket och lotsarna i Helsingborg.
Under två dagar simulerade lotsarna att styra olika kryssningsfartyg in till kaj 700 i Sydhamnen.
Resultatet överträffade alla förväntningar.

Totalt gjordes 22 simuleringar av lotsarna som säkert och tryggt lyckades lägga till med fartyg på 294 meter.
64 meter längre fartyg än vi idag tar in i Sydhamnen!
Inte ett enda försök misslyckades. En imponerande bedrift av väldigt skickliga lotsar som verkligen kan vår hamn utan och innan, säger Andreas Eriksson, Marknadschef Helsingborg.

I simuleringarna användes fem olika fartygsmodeller, från 230 meter till 294 meter.
Under realistiska former navigerades fartygen in i Helsingborgs hamn och fram till angöring vid kaj.
Slutsatserna av testerna är att kaj 700 godkänns för att ta emot kryssningsfartyg på 250 meter, med nuvarande infrastruktur, djup och förutsättningar.

Att gå från 230 till 250 meter är ett större steg än det låter.
Det innebär att vi kan erbjuda rederierna att ta emot större fartyg vid kaj än vi kunnat tidigare.
Många rederier vill kunna lägga till vid kaj då det blir enklare att ta i land passagerare och är mindre väderkänsligt, säger Andreas Eriksson.

Redan under sommaren kunde Helsingborgs Hamn ta emot sitt hittills största kryssningsfartyg i Sydhamnen när Crystal Symphony med sina 238 meter la till vid kaj 700.
Ett kvitto på att simuleringen redan burit frukt för Helsingborgs Hamn.

För mer information kontakta: 
Andréas Eriksson, chef färja och kryssning, Helsingborgs Hamn , tel. 042 – 10 62 33

Mer information om Helsingborg som kryssningsdestination