Sveriges näst största containerhamn ökar containervolymerna med 10 procent

Containervolymerna har ökat hos containerspecialisten Helsingborgs Hamn.
Under första halvåret steg volymerna med cirka 10 procent, från 96 000 TEU till 106 000 TEU*.
Bakom uppgången ligger större volymer hos befintliga kunder, nya linjer och kunder.
För att möjliggöra ytterligare ökade volymer satsar hamnen på ännu effektivare infrastruktur och trafikflöden.

Ökningen av containervolymer via Helsingborg har varit god under 2014.
Tillväxten beror på en rad faktorer.
En starkt bidragande orsak är att det tyska rederiet och transportföretaget Hapag-Lloyd våren 2014 valde att starta direktanlöp via Helsingborg.
Därtill har Maersk adderat Finland och Ryssland på slingan via Helsingborg, vilket innebär att Helsingborgs Hamn kan attrahera nya flöden av gods.
Dessutom har 40 000 ton avfallsbränsle från England bidragit till de ökade containervolymerna.

Vi gläds åt våra kunders volymökningar via vår hamn.
Det bekräftar att vi är rätt placerade i en tillväxtregion och kan bidra till att våra kunders affärer flödar snabbare via Helsingborg.
Med tillväxt i ryggen känns det rätt att vi just nu genomför en av de större infrastruktursatsningarna i vår hamn på många år, säger Andreas Eriksson, marknadschef Helsingborgs Hamn.

För att göra det ännu enklare att samarbeta med Helsingborgs Hamn genomförs en omfattande satsning på infrastruktur.
Däribland med en helt ny centralgate (in- och utkontroll), utrustad med avancerade IT-system och välplanerade uppställningsytor, ska flödet in och ut ur hamnen bli ännu effektivare för kunderna.
Med satsningen följer högre säkerhet, bättre arbetsmiljö och betydande tidsvinster för de som hämtar och lämnar gods i hamnen.
För vissa kunder, vars lastbilar dagligen kör ett 30-tal gånger via hamnen, betyder den nya centralgaten stora tidsvinster.
Den nya centralgaten invigs efter årsskiftet.

Vi väljer att investera i projekt som gör hamnen bättre för våra kunder.
Det innebär samtidigt att vi stärker vår konkurrenskraft för framtiden, vilket alla vinner på, säger Nicklas Romell, försäljningschef Helsingborgs Hamn.

För mer information kontakta:
Nicklas Romell försäljningschef, Helsingborgs Hamn
, tel. 042 – 10 64 07

*TEU=Twenty-foot Equivalent Unit är ett mått på vilken volym som passerar en hamn.
En TEU är volymen på en container med måtten 8x9x20 fot eller drygt 36,25m³