Kundernas röst i Helsingborgs Hamn

Att lyssna är en värdefull egenskap som i många sammanhang blir översprungen. I början av hösten genomförde Helsingborgs Hamn en kundundersökning. En möjlighet för kunderna att göra sin röst hörd på ett sätt som kanske inte alltid ges utrymme till i en hektisk vardag. Nu har resultatet kommit och det viktiga arbetet med underlaget har precis inletts.

Resultatet ger Hamnen all anledning att vara stolt. Men det går alltid att bli bättre. Den dagen förbättringsambitioner saknas kan man lika gärna lägga ner sin verksamhet.

VÄG TILL FÖRBÄTTRING
Hamnen lever av kunderna, det är de som gör att vi har en hamn och ett arbete att gå till. Undersökningen visar viktig information om hur verksamheten fungerar idag, men fungerar främst som en vägledning till vad vi kan göra bättre.

– Att genomföra kundundersökningar då och då är ett måste för att kunna möta och matcha våra kunders krav och önskemål. Resultatet är presenterat i ledningsgruppen och ska nu bearbetas och förankras i resten av verksamheten. På det sättet ska kundernas tankar genomsyra hela företaget, säger Nicklas Romell, chef för försäljning och kundsupport.

EXTERN AKTÖR FÖR ANONYMITET
För att säkerställa anonymiteten anlitades en extern aktör som skötte hela undersökningen. Personliga telefonintervjuer användes som metod och ett 30-tal kunder fick svara på ett antal frågor som rörde allt från vilken typ av tjänster de köper till frågor kring hur Hamnen lever upp till sina värderingar. De kunder som så önskade fick ta del av det material de bidragit med innan det sändes över till Hamnen.

– Några frågor fokuserade särskilt på Helsingborgs Hamns nya värderingar (vänliga, ansvarsfulla, utvecklande och ärliga). Av resultatet att döma lever Hamnen upp till tre av dessa medan det är en bit kvar till den fjärde, så visst finns det att jobba på vilket väcker tävlingsinstinkten. Vi ska vara det bästa alternativet för både befintliga och potentiella kunder, säger Andreas Eriksson, marknadschef i Helsingborgs Hamn.

VARFÖR HELSINGBORGS HAMN
Idag finns det många hamnar och andra logistiklösningar som konkurrerar om godset. Och i praktiken är logiken ganska enkel, ju bättre känsla för vad kunderna vill ha och behöver, desto större är chansen att de väljer Helsingborgs Hamn för sina flöden. Verkligheten är inte alltid lika enkel och det finns en mängd faktorer som i slutändan påverkar kunden. En av frågorna handlade just om anledningen till att man väljer en specifik logistikpartner. Föga förvånande hamnar det geografiska läget högt upp bland svaren. Geografi kommer alltid vara en avgörande faktor i logistikbranschen som är svår att påverka direkt. Det geografiska läget följdes sedan tätt av priset, containerspecialiseringen och miljöarbetet i Helsingborgs Hamn.

– Läge, specialitet och miljö är viktigt för våra kunder. Ofta är det en speciell kombination av fördelar som avgör valet ”vänliga, ansvarsfulla, utvecklande och ärliga” av hamn. Nu ska vi arbeta vidare med undersökningen och visa på de förbättringar som kunderna genom sitt deltagande lagt grunden för, avslutar Nicklas Romell.

Stort tack till er som medverkade i undersökningen. Ni har redan gjort oss lite bättre.

Har du idéer till hur vi kan bli ännu bättre? Hör av dig till oss!