”Vågad” investering

Vill du väga ditt gods? Nu har Helsingborgs Hamn investerat i en våg som gör det möjligt för våra kunder att väga sina ekipage eller containrar direkt hos oss.

– Vi har sett ett behov hos våra kunder vilket ligger till grund för investeringsbeslutet.
Vi hade en våg för några år sedan men när Västhamnen skulle byggas om var vi tvungna att flytta på den och sen dess har den inte ersatts. Efterfrågan från våra kunder gjorde att det var dags för en ny och lagom till jul räknar vi med att den anländer, säger Carl-Gustav Nordin, försäljnings och produktionsspecialist.

18 METER LÅNG OCH MAXGRÄNS PÅ 60 TON
Vågen kommer från Mettler Toledo som är experter på just denna typ av stora vågar. Sektioner om tre meter gör att den kan byggas på och bli i princip hur lång som helst. Helsingborgs Hamn har köpt sex sektioner vilket ger en 18 meter lång våg. Stora ekipage kan enkelt delas upp och vägas i två omgångar och maxgränsen ligger på 60 ton.

– Nu hoppas vi att vågen ska underlätta kundernas godsflöden genom att de får möjlighet att väga hos oss också. Det är alltid roligt att direkt kunna svara på denna typ av kundönskemål fortsätter Carl-Gustav.

REDO FRÅN JANUARI 2015

När vågen ska på plats grävs en stor grop i marken vilket gör att den hamnar i jämnhöjd med markytan så lastbilarna enkelt bara kan köra rakt på. Uppdelningen i tremetersektioner gör att den också är förhållandevis enkel att flytta på om det skulle behövas. Placeringen kommer att bli i Skåneterminalen och från januari 2015 kommer den att vara redo för användning.

– Det ska bli spännande att börja använda vågen och vi hoppas att den kommer förenkla vardagen för flera av våra kunder avslutar Carl-Gustav Nordin.