Helsingborgs Hamn tar säkerhet till ny nivå

Efter nio månaders byggnation och en investering på cirka 35 miljoner kronor har nu Sveriges modernaste centralgate öppnats i Helsingborgs Hamn. Avancerad teknik gör hamnen till Sveriges första att på individnivå ha kontroll över vilka personer som är inne i hamnområdet. Utöver en höjd säkerhetsnivå ger den nya gaten enklare och snabbare flöden för hamnens kunder.

Målsättningen var att skapa Sveriges säkraste hamn. Avancerad teknik med fotobågar, incheckningsbanor och elektroniska accesskort. Ökad säkerhet och bättre service till kunderna. Det är några av motiven bakom satsningen på en helt ny centralgate i Helsingborgs Hamn. I den nya in- och utfarten, mellan Västhamnen och Spannmålsterminalen, kan lastbilar och fordon snabbt och enkelt passera dygnets alla timmar samtidigt som kontroll och säkerhet höjs ytterligare. Hamnen blir den första som inom samtliga terminaler och på individnivå vet vem som befinner sig inne i hamnområdet, med hjälp av personnummer och bildidentifikation.

Med satsningen sätter vi en branschstandard kring säkerhet och effektivitet. Vi räknar med att fler hamnar kommer att följa vårt exempel för att successivt höja säkerheten, säger Per Björnson, säkerhetschef Helsingborgs Hamn.

Den nya centralgaten stärker också hamnens konkurrenskraft och position som Sveriges containerspecialist. Genom att erbjuda snabbare och enklare in- och utpasseringar vinner kunderna värdefull tid vid lastning och lossning.

Våra kunder kommer att få snabbare service och effektivare flöden, oavsett tid på dygnet. Tanken är att kunderna ska spara både tid och pengar. När föraviseringen är igång behövs ett accesskort i kombination med individens fingeravtryck för att få tillstånd att köra in i Hamnen, något som kommer att förenkla hela processen, säger Henric Halvorsen, chef hamn- och terminaldrift Helsingborgs Hamn.

Den nya centralgaten är en samlad in- och utfart till alla hamnens hamnar, dvs. Combiterminalen, Västhamnen, Oljeterminalen, Spannmålsterminalen och Skåneterminalen. Invid den nya gaten finns en ny uppställningsyta på 13 000 kvadratmeter för lastbilar och fordon. Ett nytt gatekontor har byggts och centralgaten har automatiska in- och utcheckningsbommar samt, samt två kompletta fotobågar.

För mer information kontakta:
Per Björnson, säkerhetschef, Helsingborgs Hamn
, tel. 042 – 10 77 90
Oskar Jonsson, projektkoordinator, Helsingborgs Hamn, tel. 042 – 10 62 84