Helsingborgs Hamn går mot ett positivt resultat för 2014

Under 2014 ökade Helsingborgs Hamn sitt resultat jämfört med 2013. Efter den senaste prognosen förväntas resultatet uppgå till 37 mkr (11 mkr). En god tillväxt med större containervolymer och en ökning av lastfordon på färjetrafiken ligger bakom siffrorna. Samtidigt har viktiga investeringar genomförts för att stärka hamnens konkurrenskraft.

Ökande containervolymer på världshaven gav under 2014 svallvågor in i Sveriges näst största containerhamn, Helsingborgs Hamn. Containertrafiken sjöledes ökade med 7 procent. Trafiken med lastfordon ökade på färjorna med 4 procent. Sammantaget innebär utvecklingen att Helsingborgs Hamn summerar det resultatmässigt starkaste verksamhetsåret på flera år.

– 2014 blev ett bra år för Helsingborgs Hamn. Tillsammans med våra medarbetare, ägare och kunder har vi byggt en starkare hamn som ökat sin internationella konkurrenskraft. Vi tar marknadsandelar inom kärnområdet containertrafik och det är glädjande att fordonstrafiken på HH-leden utvecklats bra under året. Dessutom är vi glada över att ha genomfört viktiga investeringar och förbättrat den interna logistiken för att långsiktigt erbjuda Sveriges effektivaste containerhamn, med fortsatt fokus på kundnytta, säger Niels Vallö, VD Helsingborgs Hamn.

Ett antal nya kundsamarbeten och ökade volymer hos befintliga kunder ligger bakom resultatet. Däribland Hapag-Lloyds beslut att starta direktanlöp via Helsingborg och Maersks tillägg av Finland och Ryssland på slingan via Helsingborg. Dessutom har avfallsbränsle från England bidragit till ökande containervolymer.

2014 blev även ett investeringens år för Helsingborgs Hamn. I slutet av året avslutades bygget av den nya centralgaten, som med avancerad teknik tar branschstandarden för säkerhet till en ny nivå. Stora delar av fordonsparken har moderniserats med bränslesnåla och miljövänliga maskiner däribland nya reachstackers. Fler reeferspluggar (elanslutningar för kylcontainrar) har installerats, en 18 meter ny godsvåg har köpts in och nya säkerhetssystem har lanserats. Under 2014 såldes även It-bolaget Inport och utredningen om en möjlig LNG-tankstation i Helsingborgs Hamn färdigställdes, för vidare beslut under 2015.