Helsingborgs Hamn ansöker om EU-bidrag till investeringar för ökade frukttransporter till sjöss

 

Sveriges regering har godkänt Helsingborgs Hamns ansökan till EU-kommissionen om investeringar för ökade sjötransporter av frukt från Spanien.
EU-ansökan gäller Hamnens del i programmet ”Motorways of the Seas” där Helsingborgs Hamn samarbetar med hamnen i Bilbao för att ersätta lastbilstransporter med sjötransporter.
Senare i vår fattas beslutet som kan komma att innebära stora investeringar i Helsingborgs Hamn.

Iberian ScanBaltic Corridor. Det är det officiella namnet på projektet och EU-ansökan som snart går till beslut i EU-kommissionen.
Före sommaren väntas Helsingborgs Hamn få besked om EU väljer att bidra till investeringar i ”Motorways of the Seas”.
Syftet med satsningen är att skapa en tåg- och sjöburen transportlänk från Spaniens fruktodlare upp till Helsingborg, Nordens ledande frukt- och grönthamn.
Med direktlänken till Helsingborgs Hamn kan en stor del lastbilstransporter undvikas, med fördelar för miljön och redan överbelastade vägar genom Europa.

– EU visar ett stort intresse för projektet och vill öka sjötransporter från södra Europa.
Om vi får klartecken kommer vi redan till hösten att påbörja utbyggnaden av kajer och kranar samt rusta oss för större fartyg inom panamaxklassen*.
Den totala investeringen skulle uppgå till cirka 150 miljoner kronor varav 30 procent är EU-bidrag.
Satsningen skulle ytterligare stärka vår position som Nordens ledande hamn inom frukt, grönt och kylda varor, säger Göran K Johansson, ekonomichef Helsingborgs Hamn.

Ansökan sker i nära samarbete med hamnen i Bilbao som tidigare fått EU-bidrag för investeringar som lett till Intermodala satsningar med England.
I det nya projektet är tanken att kylcontainrar med frukt ska gå med tåg från södra Spanien till Bilbao där fraktfartyg tar kylcontainrarna vidare till Helsingborgs Hamn. Den hamn som har överlägset flest reeferspluggar (elkontakter) för kylcontainrar i Sverige.

Om ansökan godkänns avropas EU-bidraget för investeringar under 2015-2017.

För mer information kontakta:
Göran K Johansson, CFO, Helsingborgs Hamn, tel. 042 – 10 77 84

*Panamax är en klassificerande storleksbeteckning på de fartyg som är byggda för att precis kunna rymmas i Panamakanalens slussar.