Fokus arbetsmarknadsmässor

Studenter är framtiden. I februari deltog Helsingborgs Hamn på två arbetsmarknadsmässor, en i Göteborg och en i Helsingborg för att byta tankar, få nya perspektiv och skapa värdefulla kontakter inför kommande behov.

Hamnens syfte med närvaron på dessa event är egentligen flera. Studenterna får ökad insikt i verklighetens logistikbransch vad som väntar efter studietiden, en möjlighet att knyta kontakter och ställa frågor. Och vi får i vår tur tillfälle att träffa och marknadsföra oss inför potentiella framtida medarbetare, kunder och leverantörer.

Ett steg i arbetet med employer branding
Under 2014 arbetade Helsingborgs Hamn med att förtydliga och definiera de olika stegen i sin rekryteringsprocess och därmed också stärka arbetet med employer branding. Att besöka arbetsmarknadsmässor är ett annat steg i employer brandingarbetet, om än lite tidigare i processen.

– Nyexaminerade studenter, med extra fokus på logistikstudenter, ska känna till Helsingborgs Hamn, lite kring vad vi gör och vad vi står för. När de sedan kommer ut i arbetslivet har de en bild av verksamheten vilket är mycket värt oavsett om de börjar arbeta hos oss i Hamnen, hos en kund eller konkurrent. Deras uppfattning och känsla vill vi gärna vara med och påverka från början när vi kan, säger Åsa Solgevik som är personalchef i Helsingborgs Hamn.

Mässa med utdelning
Under förra årets mässa besökte Christoffer Svensson just AGORA-dagen. Något som senare kom att ge honom ett sommarjobb och sedan även en visstidsanställning i Helsingborgs Hamns nya centralgate.

– Förväntningarna när man kliver in som student på denna typ av mässa är stora. Många är nog nervösa samtidigt som det är viktigt att vara framåt, fråga och visa sitt engagemang. Ibland kan företagen vara dåliga på att ha konkreta möjligheter eller så blir man hänvisad till hemsidan vilket känns trist. För mig var det är en bra chans till den där första viktiga interaktionen. Hamnen påverkar ju staden på så många olika sätt och det är häftigt att få vara en del av den kedjan, menar Christoffer Svensson.

Mässorna skapar möjlighet för en sorts miniintervjuer och en chans att få träffa de företag som intresserar en. Att under så enkla omständigheter få ett personligt möte och stå och snacka i några minuter är mycket värdefullt och annars inte så lätt att få till i vår digitala verklighet.

Tillsammans formar vi framtiden
Vad de olika företagen erbjuder studenterna varierar stort. Det kan röra sig om allt från praktikplatser, extrajobb, uppsatsmöjligheter, exjobb och kanske till och med en framtida karriär även om de flesta ansökningar innebär en lång process. I Helsingborgs Hamn är den generella hållningen att vi är öppna för förslag och gärna utbyter tankar och idéer med studenter som vi sedan tillsammans kan utforma till något riktigt bra.

Vill du veta mer om vilka jobb och karriärmöjligheter som finns hos oss?
Kontakta vår personalchef Åsa Solgevik. Håll också utkik här på webben, www.port.helsingborg.se och följ oss på LinkedIn där vi lägger utannonserade tjänster.

Om SJÖLOG och AGORA-dagen
SJÖLOG anordnas av Chalmers Studentkårs Sjösektions och AGORA-dagen anordnas av Lunds universitet och Campus Helsingborg. Båda mässorna är återkommande event med syfte att sammanföra studenter och bransch för ett ömsesidigt utbyte.