Oljeutsläpp i Sydhamnen

På fredagsmorgonen upptäcktes olja i vattnet i Sydhamnen. Räddningstjänsten skickades till platsen och konstaterade att dieselolja läckt ut.

Kustbevakningen är på plats och har påbörjat sanering tillsammans med pumpbilar på land.

Hamnens verksamhet förväntas inte bli påverkad.

Orsaken till utsläppet är fortfarande oklar och under utredning.