En samhällsengagerad hamn

Helsingborgs Hamn är en betydelsefull samhällsaktör. Inte bara som ett viktigt nav i det nationella och internationella transportsystemet. Utan också som ansvarstagande företag och sponsor. CSR-strategin fungerar som vägledande kompass när viktiga beslut ska fattas, såväl internt som externt.

Idag finns ett stort och kanske allt mer självklart tryck på företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och miljöstandarder, oavsett vad ett företag gör eller var i världen de verkar. CSR (corporate social responsibility) har blivit ett självklart begrepp som helt kort handlar om att ta ansvar utöver det som lagen föreskriver.

Fyra värderingar – grunden i CSR-strategin
Helsingborgs Hamn bygger sin verksamhet på fyra värderingar (ansvarsfull, vänlig, utvecklande och ärlig) vars betydelse även utgör grunden i den CSR-strategi som styr frågor ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.
– Att vara ansvarsfull, vänlig, utvecklande och ärlig är kvaliteter och ett förhållningssätt som vi värderar högt och försöker hålla oss till oavsett vilken fråga eller arbetsuppgift det gäller, internt såväl som externt, säger Andreas Eriksson, marknads- och kommunikationschef i Helsingborgs Hamn.

CSR internt och i vardagen
Interna CSR-frågor handlar ofta om saker som bör vara självklarheter. Däribland god arbetsmiljö, trivsel, hälsa och säkerhet. För att mäta dessa värden genomför Hamnen regelbundet medarbetarundersökningar som följs upp av förbättringsplaner. Medarbetarnas engagemang, kunskap och kompetens utgör en stor del av nyckeln till Hamnens framgångar.
– Genom att se och utveckla individen utvecklar vi företaget. Utbildning, processer och goda rutiner ökar trivseln och hälsan samtidigt som det minimerar de risker som våra medarbetare kan utsättas för under en vanlig dag, säger Åsa Solgevik, personalchef i Helsingborgs Hamn.

Miljön i fokus
Som logistiskt nav mitt i staden strävar Helsingborgs Hamn alltid efter minsta möjliga miljöpåverkan. Miljöfrågor är en del av vardagen och arbetet sker i många olika dimensioner. Satsningar på att byta ut äldre arbetsmaskiner till nya främjar miljön samtidigt som de skapar en bättre arbetsmiljö för personalen ur ett ergonomiskt perspektiv. En ny centralgate bidrar till mindre miljöpåverkan genom effektivisering av fordonsflödet i Hamnen och därmed också kortare körsträckor. På Hamnens miljögård sorteras avfall och belysning byts ut till lågenergi där det är möjligt. Mycket görs både i det stora och i det lilla.

Sponsring, en del av CSR-arbetet
Ibland kan CSR-arbete felaktigt likställas med sponsring. Och givetvis är det en viktig del av CSR-arbetet, men inte som isolerad del. Idag finns en uppsjö av behjärtansvärda initiativ och organisationer som alla är lika förtjänta av stöttning. Att välja är inte lätt och det gäller att det finns klara tankar och ett koncept bakom valet. För att hitta rätt har Hamnen satt upp några enkla kriterier som helt eller delvis måste uppfyllas av de aktiviteter och initiativ som stöttas. Däribland ska aktiviteten eller initiativet ha potential för långtgående samarbete och en bekräftad och bevisad seriositet. Hamnens värderingar ska kunna appliceras och aktiviteten ska gärna bidra till aktivitet och välmående bland barn och ungdomar. Läs kriterierna i sin helhet längre ner.

Stöttade aktörer
Under ett 20-tal år har Hamnen valt att stödja Cancerfonden och Barncancerfonden med resurser som möjliggör viktig cancerforskning och som räddar liv. Med ett långsiktigt fokus på cancerforskning valde Hamnen under 2015 att också stödja Team Rynkeby Helsingborg, ett sponsorskap som oavkortat går just till Barncancerfonden. BRIS (Barnens Rätt I Samhället) och KRIS (Kriminellas Revansch I Samhället) är ytterligare organisationer som Hamnen sponsrat sedan länge.

Lokal förankring
På det lokala planet har Helsingborgs Hamn valt att sponsra ett antal idrottsföreningar för att ge kraft åt verksamhet och utveckling. Med stöd till idrott vill Hamnen främja idrottsutövande och bidra till att stärka barn- och ungdomsverksamheter. Bland annat sponsras den årliga och mycket populära beachhandbollsturneringen som arrangeras av OV Helsingborg, därtill ridklubben HFRK samt Hittarps IK som bedriver en omfattande ungdomsverksamhet inom fotboll, gymnastik och tennis. Som central samhällsaktör i Helsingborg sponsras även verksamheten i Hemlösas Hus och Nyföretagarcentrum Skåne Nordväst.

CSR – alltid i bakhuvudet
Oavsett fråga så gäller det att alltid ha med CSR-tankarna i bakhuvudet. När det ansvarsfulla agerandet är väl förankrat och en naturlig del av alla beslut som fattas byggs en organisation som är långt starkare än den som enbart stirrar sig blind på siffror.

 

Helsingborgs Hamns styrande värderingar:
Ansvarsfulla. Vi är affärsmässiga och dynamiska för att bibehålla vår konkurrenskraft i en ständigt föränderlig omvärld. Vi tar ansvar för såväl vår egen som kundens affär för att skapa och leverera resultat.
Vänliga. Vi är hjälpsamma och lojala mot våra kunder och varandra och visar arbetsglädje och respekt för vår omgivning. Vi är inte rädda för att hugga i när det behövs och vet att det är genom att jobba tillsammans som vi blir framgångsrika.
Utvecklande. Vi är nytänkande och flexibla och ger alltid det lilla extra för varje kund. Vi förutser våra kunders behov och arbetar alltid för att hitta en lite bättre lösning åt dem. Om problem uppstår gör vi vårt yttersta för att lösa dem.
Ärliga. Vi tror på ärlighet och rakhet och talar direkt till varandra. Vi lovar inte mer än vi kan hålla och håller alltid våra löften, mot varandra och mot våra kunder.

Styrande kriterier för sponsring av externa aktiviteter/initiativ:
– Vi ska se en möjlighet till ett långsiktigt samarbete.
– Aktiviteten/initiativet ska ha en bekräftad och bevisad seriositet.
– Hamnens värderingar ska genomsyra aktiviteten/initiativet.
– Aktiviteten/initiativet ska gärna bidra till fysisk aktivitet och välmående bland barn och ungdomar.
– Aktiviteten/initiativet ska i första hand ha lokal förankring.
– Om den lokala förankringen inte finns ska målgruppen vara bred, både geografiskt och demografiskt.
– Vi ser gärna att aktiviteten/initiativet som stöttas kan bidra till ökad kunskap om logistikbranschen.