Nyheter

​​Helsingborgs Hamn går mot ett nytt rekordår 2015

Efter ett starkt 2014 går Helsingborgs Hamn mot ett rekordstarkt resultat 2015. När bokslutet presenteras räknar HHAB med att leverera ett resultat på cirka 50 mkr. En effektiv hamn med…

Helsingborgs Hamn utökar säkerheten i samarbete med Räddningstjänsten

Helsingborgs Hamn har den 15 januari 2016 tecknat ett samverkansavtal med Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Syftet är att ytterligare förstärka hamnens och Räddningstjänstens beredskap inför och förmåga under eventuella olyckstillbud. Satsningen…

Farligt gods. Detta gäller!

Nu finns det uppdaterade föreskrifter om vad som gäller kring farligt gods i vår hamn. Läs materialet