Strömboj i Helsingborgs Hamn stärker konkurrenskraft

För första gången har Helsingborgs Hamn investerat i och placerat ut en så kallad strömboj ute i Öresunds vatten. Strömbojen ger hamnen realtidsdata om hur vattnet rör sig i farleden och tillhandahåller värdefull information för fartygen som anlöper. Satsningen är en viktig pusselbit i arbetet med att ta emot större fartyg och därmed öka Helsingborgs Hamns konkurrenskraft.

Under fredagen den 29 januari placerades den nya strömbojen ut i farleden i Öresund. Bojen som är ca 4 meter hög och väger runt 300 kg är utrustad med avancerad kommunikationsutrustning som dygnet runt sänder data om bland annat riktning och hastighet på strömmarna i farleden. Uppgifterna sänds till Sjöfartsverkets vind- och vatteninformation, ViVa. Genom att använda informationen kan alla som är på väg ut, eller redan befinner sig till sjöss, i förväg ta reda på hur förutsättningarna ser ut på olika platser. ViVa finns både på webben och som app för mobilen.

– Satsningen är inte bara viktig för vår förmåga att hantera större fartyg i hamnen utan är också värdefull för befintliga kunder som angör hamnen. Investeringen ökar säkerheten för fartygen och bekräftar att hamnen återigen satsar på ledande teknik och säkerhet, säger Per Björnson, säkerhetschef Helsingborgs Hamn.

Sedan tidigare har simuleringar genomförts av Sjöfartsverket för både containerfartyg och kryssningsfartyg. Den nya strömbojen tillsammans med simuleringarna möjliggör att större fartyg kan anlöpa Helsingborgs Hamns kajer.

 

För mer information kontakta:

Mikael Hultgren, hamnkapten, Helsingborgs Hamn
mikael.hultgren@www.port.helsingborg.se, 042 – 10 63 22