Svenska Transportarbetareförbundet varslar om konfliktåtgärder

Vad innebär det för Sveriges Hamnar
Den 28 maj kommer en blockad att träda i kraft mot övertidsarbete, mertidsarbete, nyanställning och inhyrning för Transports medlemmar vid företag anslutna till Sveriges Hamnar. Blockaden gäller till en ny uppgörelse träffats.

Dessutom vidtas arbetsnedläggelse den 31 maj och den 7 juni för Transports medlemmar i följande sex hamnar:

• ShoreLink Luleå
• SCA Logistics Umeå
• SCA Logistics Sundsvall
• Mälarhamnar Västerås
• APM Terminal Gothenburg
• Logent Port & Terminal Göteborg

Vad innebär blockaden för Helsingborgs Hamn?
Från den 28 maj 2016 klockan 00.00 kommer vi inte ha möjlighet att ta ut personal för övertidsarbete och vi planerar för att lösa verksamheten utifrån dessa förutsättningar. Konfliktåtgärderna, om de träder i kraft, kommer troligen att innebära förseningar men Helsingborgs Hamn arbetar för att minimera dem.

Vem hos Helsingborgs Hamn ska man kontakta?
För frågor som rör drift och planering kontakta planeringsavdelningen i Helsingborgs Hamn. 042-107313

Frågor kring konflikten kontakta Henric Halvorsen, Chef Hamn & Terminaldrift. 042-104887