Vd Niels Vallø om bokslutet 2015

Efter ett starkt 2014 gör Helsingborgs Hamn ett rekordstarkt resultat på 52 miljoner kronor 2015. En effektiv hamn som tar nya marknadsandelar och etablerar samarbeten med såväl nya som befintliga kunder är en del av bakgrunden till resultatutvecklingen. Yard Planning, föravisering, möjligheter för längre fartyg och ombyggnad av kajer är några av milstolparna som fått ta plats eller har inletts under 2015. En del är långtidsprojekt som kräver omfattande investeringar och som kommer att uppta stort fokus även under kommande år.

I en kort intervju berättar vd Niles Vallø om hur han ser på resultatet och vägen framåt.