Helsingborgs Hamn i Almedalen

Möt oss i Almedalen!

Hamnen – grunden för ett konkurrenskraftigt näringsliv. Det är temat för vårt frukostsamtal under Almedalsveckan, där vi tillsammans med företrädare för Helsingborgs stad diskuterar hamnarnas utmaningar och betydelse som tillväxtmotor.

De svenska hamnarna spelar en avgörande roll för sjö-, väg- och järnvägstrafiken i Sverige, och därmed även för det svenska näringslivet. Som viktigt logistikcentrum bidrar Helsingborgs Hamn till att företag kan etablera sig, att verksamheter växer och expanderar, samt att minst 12 000 arbetstillfällen skapas i regionen.

Under Almedalsveckan vill vi bidra till en diskussion om hamnarnas förutsättningar, utmaningar och betydelse för ett levande och konkurrenskraftigt näringsliv, lokalt, regionalt och nationellt.

Datum och tid: Torsdag, 7 juli, kl. 08:00-09:00
Plats: Öresundshuset, Hästvägen 1, Visby

Läs mer på almedalsveckan.info.

För mer information kontakta:
Andreas Eriksson, marknads- & kommunikationschef, Helsingborgs Hamn
andreas.eriksson@www.port.helsingborg.se
042 – 10 62 33
0705 – 20 62 33

Anna-Lotta Camper, kommunikatör, Helsingborgs Hamn
anna-lotta.camper@www.port.helsingborg.se
042 – 10 63 24
070 – 404 84 52