Helsingborgs Hamn gör resultat på 61 mnkr

När bokslutet presenteras räknar Helsingborgs Hamn med att leverera ett resultat på 61 mnkr.
En indikator på en stark hamn som fortsätter att leverera tjänster som kunder och varuägare värdesätter.

Precis som prognosen visade redan i december gör Helsingborgs Hamn ett bra resultat 2016.
Den totala godsvolymen har ökat, främst oljeprodukter och spannmål har visat volymer utöver normalåret.
Lastbilstrafiken med färjorna över Helsingör hade en tillväxt på 5 % och containerverksamheten nådde volymer över budget.

Under 2016 har flera viktiga steg för framtida tillväxt blivit verklighet.
Arbetet med container yard planning har fortgått, elförsörjning har uppgraderats, en ny mobilkran har införskaffats liksom en loadplate.
En strömboj har sjösatts och mycket arbete har lagts på interna resurser för att ytterligare stärka marknadspositionen.
Den enskilt största satsningen handlar om den nyanpassade containerkaj med 13 meter vattendjup som stod klar för godshantering i december.
En omfattande investering om 55 miljoner kronor som slagkraftigt ökade både flexibilitet och driftsäkerhet.

– Det finns många anledningar till resultatet där vårt läge och erbjudande i kombination med vår samlade kompetens och flexibilitet oftast är det som är direkt tilltalande.
Vi har en nära relation med våra kunder där vi samarbetar för att hitta den bästa logistiken och är övertygade om att vår nya containerkaj kommer bidra till ytterligare effektivisering av både vår och våra kunders verksamhet, säger Niels Vallø vd Helsingborgs Hamn.

Containersjöfarten har de senaste decennierna tagit över en allt större del av de världsomspännande transporterna.
För att fortsätta leverera på en marknad som är hårt konkurrensutsatt är effektivitet och utveckling ihop med våra kunder avgörande.
Större fartyg och större vattendjup är en del av framtiden där 13 meter, vilket två av kajerna i Helsingborgs Hamn har, står sig väl i konkurrensen.

– Vi har gjort stora investeringar och skapat förutsättningar för vidareutveckling där vi har goda förhoppningar om framtiden.
Och vi kommer fortsätta investera. Men redan idag kan vi leverera en helhetslösning till den globala marknaden som innehåller allt från strategisk idé, stuffing och stripping, lossning, lastning och lagring säger Niels Vallø.

För mer information kontakta:
Niels Vallø, CEO, Helsingborgs Hamn, tel. 042 – 10 63 30
niels.vallo@www.port.helsingborg.se
Göran Johansson, CFO, Helsingborgs Hamn tel. 042 – 10 77 84
goran.k.johansson@www.port.helsingborg.se