Framåtmarsch på Skåneterminalen

Utvecklingen av Helsingborgs Hamn fortsätter. En del av verksamheten som det satsats rejält på de senaste åren och som bara fortsätter att växa handlar om Skåneterminalen. Nu ser man över utvecklingsmöjligheterna och lämpliga investeringar.

Det är från Skåneterminalen som hamnens lagrings-, stuff- och strippverksamhet körs. Det är full fart i magasinen och containrar fylls och töms på löpande band.

– Det finns beslut på utbyggnad av lagerkapacitet och vi tittar på flera möjligheter, säger Nicklas Romell, försäljningschef i Helsingborgs Hamn.

Ökad efterfrågan
En av de grundläggande anledningarna till utbyggnaden handlar om ökad efterfrågan. Det finns en tydlig indikation från flera kunder och från marknaden i stort kring ett utökat behov av förvaring av gods. Visst gods för längre lagring och annat som behöver lagras en kortare tid för att sedan fortsätta sin resa till mottagaren. Särskilt behov av att förvara gods under tak ökar. Många kräver också en säkerhet utöver det normala för sitt gods vilket hamnen erbjuder.

Flexibel lösning
Rent byggnadstekniskt handlar det främst om att sätta upp samma typ av byggnader som finns redan idag på Skåneterminalen. Det är en särskild form av tältduk som spänns och sedan spikas fast i marken. En flexibel lösning samtidigt som den är stabil och en av de vanligaste i förhållande till lagerverksamhet i hamnar. Exakt vad som kommer att förvaras i magasinen är inte fastställt. Det finns intresse för flera olika typer av gods och de byggs också därefter.

– Den typ av magasin och modell som vi tittat på ger oss utrymme för flexibilitet och att tänka om vid framtida behov och eventuella förändringar. Under hösten kommer de första spadtagen att göras, säger Nicklas Romell.