Kombiterminalen upp 44%

Det har varit ett bra halvår för kombiterminalen. I januari rapporterade Turlistan om IKEA som ökade sina transporter genom terminalen med 1 500 containrar om året. Sedan har trenden fortsatt och volymerna har gått upp ytterligare. Totalt handlar det om en ökning på ca. 44% jämfört med samma period från förra året.

Allt fler av hamnens kunder är nyfikna och vill veta mer om hur de kan integrera kombiterminalen i sina affärer. Både IKEA och MacAndrews har gjort rejäla ökningar i sin användning av terminalen. Varje dag avgår tågpendlar och några kunder har egna pendlar, däribland IKEA och MacAndrews. Men även de tågpendlar med blandade kunder har uppvisat en tydlig positiv volymtrend det senaste halvåret.

– Vi har en bra produkt och det är kul när fler och fler upptäcker nyttan. Vår kombiterminal ligger inne på vårt område vilket gör det väldigt enkelt att lyfta en container från ett fartyg direkt ombord på ett tåg eller tvärtom, säger Anders Paulsson, sales executive i Helsingborgs Hamn.

Många gånger finns det en miljövinst genom att använda järnvägen även om det inte ska tas för givet. När en container ska flyttas på järnväg betalar man alltid bara för den sträckan som godset transporteras. Vid en lastbilstransport går det ibland en tom lastbil tillbaka. Självklart är det allra bäst att hitta gods som ska åt motsatt håll och det försöker man göra i så stor utsträckning som möjligt, men det är inte alltid det fungerar. Ofta lönar det sig att använda sig av tåg vid långa transporter eller vid stora volymer.

Järnvägens kapacitet
En annan viktig del av järnvägstransporter handlar om järnvägens kapacitet i det stora perspektivet. Det är mycket trafik som ska samsas på Sveriges järnvägar och vid exempelvis en ny pendel måste Trafikverket se över trafiksituationen på den aktuella tiden och dagen och därefter ge sitt tillstånd. Något som ofta går att lösa men som ska finnas med i beräkningen vid järnvägstransport.

Vill du veta mer om våra järnvägstransporter?
Kontakta: anders.paulsson@www.port.helsingborg.se