Full fart i Oceanhamnen – Nu läggs grunden för framtiden Helsingborg på gammal hamnmark

Det råder hög aktivitet framför Helsingborgs Hamns huvudkontor. Delar av hamnbassängen har fyllts igen och olika markarbeten utförs. Vatten- och avloppsledningar har flyttats och kopplats om för att förbereda inför de nya fastigheterna. Det är nu grunden i den nya Oceanhamnen läggs.

Oceanhamnen Waterfront Business District är namnet på affärsdistriktet som ska ligga längst ut på Oceanpiren i Helsingborg. I den första etappen planeras 350 bostäder, 30 000 m2 kontorslokaler, en gångbro från Helsingborgs Centralstation till Oceanpiren, ett torg, en park och med en kanal genom piren byggs den första ön. Visionen är att Oceanhamnen ska bli en stadsdel byggd på öar. I nästa etapp planeras för ytterligare ett 100-tal bostäder samt en förskola för 150 barn.

Samarbete mellan olika aktörer 
Planerna för det nya affärsdistriktet har tagits fram genom ett unikt samarbete mellan Helsingborgs stad och de tre fastighetsägarna Castellum, Wihlborgs och Midroc. Under våren och hösten 2017 har parterna samverkat för att skapa uppmärksamhet och väcka så stort intresse som möjligt för de nya kontorshusen. Och ju mer som är uthyrt direkt från start desto bättre. Runt årsskiftet startar bygget av bostäderna.

Bostäder, bro och bad
Den nya gång- och cykelbron som ska binda ihop stadsdelen med Helsingborgs Centralstation ska stå klar samtidigt som de första boende kan flytta in. Under vintern planeras det nya havsbadet som kommer ta plats mellan Oslopiren och Oceanhamnen, rakt nedanför Helsingborgs Hamns huvudkontor. Badet ska stå färdigt för badsäsongen 2018.

– Helsingborg växer och fortsätter utvecklas i snabb takt. Hamn och stad har alltid legat nära varandra men nu känns det ännu mer integrerat där vackra delar av Oceanhamnen får ett nytt användningsområde. Området bär på en speciell historia och många Helsingborgare kan fortfarande minnas tiden då fartygen la till och frukten lyftes av i stora trälådor, säger Andreas Eriksson, kommunikationschef i Helsingborgs Hamn.

2009 Det var 2009 som hamnen lämnade över Oceanhamnen till staden och sedan dess har ingen hamnverksamhet bedrivits på området. Idag finns endast ett magasin kvar som vittnar om den tidigare aktivitet som rådde, Magasin 405, som också kommer att bevaras.

– Planen är att utlysa en idétävling i början av 2018 om hur Magasin 405 kan utvecklas, fyllas med nya verksamheter och bli en mötesplats i den nya stadsdelen. Hamnmagasinet byggdes i Helsingborgstegel under mitten av 1940-talet och användes sedan som lager. Men för många helsingborgare är byggnaden också förknippad med vaccinationerna av svininfluensan 2009, säger Jessica Engvall kommunikationsstrateg för H+ projektet i Helsingborgs stad.

Redan nästa sommar kommer det alltså vara stor skillnad på området. För den som är nyfiken går det bra att följa bygget på Facebook eller på https://hplus.helsingborg.se/ för att ta del av de senaste nyheterna.