Ytor för volymer

Med placering i centrum av pulserande Helsingborg ställs hamnen inför en del utmaningar. Ett mycket speciellt projekt pågår i detta nu. Hetvattenledning från Öresundskraft leds om genom hamnens combiterminal. Sju meter ovan mark med tidsplanen — det ska vara klart innan Helsingborgarna börjar frysa.

Utmaningar gillas i Helsingborgs Hamn, det håller huvudet på skaft och arbetet med att leda om en hetvattenledning 7 meter upp i luften samtidigt som containerproduktionen är i full gång med pressad tidsplan får nog kallas ganska unikt. Det svetsas, monteras stålkonstruktioner och gjuts fundament. Entreprenörer och underentreprenörer jobbar sida vid sida med hamnens produktion. Det nya fjärrvärmesystemet ska stå klart den 19:e oktober därefter slår Öresundskraft på vattnet igen.

– Vi har drivit projektet hetvattenledning i ett högt tempo utan att tulla på säkerheten. Vi har stött på en del oförutsedda saker men med tekniska lösningar, tät och god kommunikation med entreprenörer och produktionen i containerterminalen har vi löst allt efter som, berättar Mats Holmberg, CTO i Helsingborgs Hamn.

På höjden för bredden
Ombyggnaden av fjärrvärmesystemet var tvunget för att frigöra yta i Västhamnen där ökande containervolymer är att vänta. Att lägga det under mark var inget alternativ då marken där består av betong och järnvägsspår. De nya rörsystemet byggs med snävaste möjliga marginaler så att alla lastbilar ska kunna ta sig fram lika obehindrat och säkert som tidigare.

– Vi måste göra det bästa av den markyta vi förfogar över så att våra kunderna kan känna att de kan växa tillsammans med Helsingborgs Hamn. Vi har haft möjlighet att investera och bygga och står starkare inför framtiden med ännu högre volym, säger Nicklas Romell, CCO i Helsingborgs Hamn.

Samtidigt pågår fler projekt i hamnen. Byggnader har rivits, nya har upprättats och de fria ytorna börjar ta form. Asfaltering och uppmärkning återstår där byggnader tidigare har stått och en ny tankstation installerades härom veckan.

Lagerkapacitet
Tidigare i vår invigdes ett nytt magasin på Skåneterminalen. En satsning som går i linje med hamnens målsättning att öka lagerkapaciteten.

– Vårt erbjudande kring stuffing och stripping är starkt och satsningen på ett nytt magasin har visat sig mycket lyckad. Vi har haft en hel del nya förfrågningar och märker att det är ett område vi växer på. Nu tittar vi vidare för att ytterligare öka kapaciteten inom lagring, berättar Nicklas Romell.

Flexibelt och Hållbart
Hamnen har genomfört en rad satsningar i bland annat ny IT-teknik, och el-infrastruktur. Helsingborgs Hamn är redan störst i Sverige på kylcontainrar och ser inte att den placeringen är hotad inom någon snar framtid. Med utökad el-kapacitet kan hamnen nu ta emot fler kylcontainrar och har möjlighet att försörja arbetsfordon med el, ett miljövänligare alternativ till diesel.

– Att utveckla, innovera och investera är ett naturligt tillstånd för oss. Varje år för med sig nya projekt, som steg för steg ökar vår kapacitet, berättar Nicklas Romell och fortsätter. Volymerna har varit stabila under året, resultatet är bättre än väntat och vi ser ut att avsluta året starkt både resultatmässigt och med lyckade satsningar i hamn.