ForSea banar väg för hållbara transporter

Världsunikt. Det finns inget rakare sätt att beskriva den (r)evolution som ForSea under 2018 förverkligat på linjen Helsingborg – Helsingör. Med världens största eldrivna färjor riktar ForSea världens blickar mot Helsingborg. Från att ha varit mycket tidiga med katalytisk avgasrening och lågsvavligt bränsle sänker rederiet nu utsläppen av CO2 och NOX med ytterligare 65 %, i ett slag. Och i täten för satsningen cyklar vd Johan Röstin som vägrar tjänstebil och leder som han lär.

– Som företag är vi på en ”grön resa” och tog ett stort kliv framåt under 2018 inom hållbarhet. Framförallt med den stora satsningen på eldrift av våra två största färjor så bidrar vi till samhällets omställning och inspirerar andra att se att det faktiskt går att ta stora kliv framåt inom hållbarhet om man bara vill, säger Johan Röstin, som sedan 2018 är vd på ForSea, tidigare HH Ferries.

Världens största eldrivna färjor
Det är knappt man tror sina ögon. Att driva en cykel eller en bil på el är fortfarande lite magi. Men att låta batterier och elmotorer driva de väldiga färjorna Aurora och Tycho Brahe genom sundets vågor på 50 000 resor om året är omtumlande och imponerande. Men humlan flyger och sedan november 2018 är det elmotorer och inte dieselmotorer som transporterar cirka 7,1 miljoner passagerare, 1,3 miljoner personbilar, 428 000 lastbilar och 18 000 bussar över den flytande bron årligen. 2023 ska antalet passagerare vara 9 miljoner!

– På den danska sidan laddar vi i sex minuter med certifierad vindel och på den svenska nio minuter med el från vind- och vattenkraft. Energin räcker med råge till för att säkert och snabbt föra fartygen över sundet. För att ”motionera” dieselmotorerna, så att de är tillförlitliga vid behov, kör vi ibland på hybriddrift ute på sundet. Men väl över 90 % av tiden kör vi enbart på el. En fantastisk teknik utan tvekan, säger Johan.

Fartygens vardera 640 batterier ger en total batterikraft på massiva 8 320 kWh för de två fartygen, vilket motsvarar 10 700 bilbatterier. Batteriprojektet på Aurora och Tycho Brahe har sträckt sig över mer än tre år och kostat omkring 300 miljoner kronor. Det är ForSeas största investering någonsin. INEA, EU:s förvaltningsorgan för innovation och nätverk, har stöttat projektet med 120 miljoner kronor, ett projekt som på flera sätt är banbrytande inom den maritima världen.

En offensiv satsning på hållbarhet
Men ForSeas hållbarhetssatsning stannar inte med elfärjor. Samtidigt som framdriften revolutionerats på sundet sker det ambitiösa satsningar utanför och inuti färjorna. En av 2019 års stora satsningar blir att också erbjuda mer hållbar mat ombord. För både människa och natur.

– När jag började på företaget fanns det knappt vegetariska alternativ ombord. Det var inte helt enkelt att hitta leverantörer som kunde bistå med vegetarisk och vegansk mat, men nu är vi på väg vilket kommer att märkas 2019. Som ett exempel på hållbar mat har vi ett samarbete med Helsingborgsföretaget Rescued Fruit som skapar fantastisk juice av frukter som annars skulle kasseras, men fortfarande passar perfekt att göra drycker av, säger Johan.

Stor laddstation för elbilar
Utöver ett allt mer hållbart kostalternativ ombord har en annan viktig miljöinsats lanserats under det ”gröna året” 2018. Sveriges största oberoende laddstation för elbilar som finns på uppmarschområdet i Helsingborg. Tio elfordon kan laddas samtidigt innan de kör på färjan, med förtur i en egen grön fil. Och satsningarna skapar vågor av hopp.

– Vi är stolta över att ha fått Helsingborgs Stads miljöpris den 28:e november och tog i december beslutet att aktivt arbeta mot hela sju av FNs globala hållbarhetsmål. Så vi är många i företaget som har höga ambitioner för att sätta ForSea på ”hållbarhetskartan” på allvar. Hos oss ska det vara på riktigt och vi ska leda väg på allvar. Exempelvis cyklar jag själv till jobbet två mil om dagen för att leva som jag lär, berättar Johan som innan han kom till ForSea varit vd på CMP och i 30 år arbetat inom logistik.