Pelletssäsongen i hamn för värme i hemmen

Vi har tidigare berättat om ombyggnaden av en hetvattenledningen, ett unikt projekt 7 meter upp i luften. Vi kan glädjande nog berätta att vi höll tidsplanen och varmvattnet strömmar åter ut från Öresundskraft över hamnens Combiterminal. Men Helsingborgs hamn är involverad redan innan uppvärmningsprocessen börjar. Pelletssäsongen som sträcker sig från november till mars har nämligen startat. Det handlar om 65 000 ton pellets till Västhamnsverket i Öresundskrafts regi.

Västhamnsverket
Från kaj 903 lossas pellets näst intill varje vecka unders säsongen. Med skopan på den mobila kranen, en Liebherr LHM 550, lyfts pellets från fartyget direkt till ett löpande band som leder pelletsen rakt in i Västhamnsverket. Verket konverterades redan 1996 från kol till att som i dag producera all el och fjärrvärme med biobränslen (pellets och briketter).
Fjärrvärme bygger på principen att det är bättre med en central värmeanläggning än att varje hus har en egen värmekälla. Fjärrvärme är helt enkelt ett effektivt sätt att sänka ett gemensamt CO2-utsläpp. En stor värmeanläggning är effektivare och utnyttjar bränslet bättre än många små enskilda pannor.

– Vi har ett nära samarbete med Öresundskraft, som två kommunägda bolag är det viktigt att vi hjälps åt och jobbar tätt. Vi tar emot många laster i hamnen som har direkt påverkan på invånarna i Helsingborg, men att vi faktiskt hjälper till att ge värme i hemmen är kanske inte något man tänker på, säger
Anders Paulsson, Sales Excutive i Helsingborgs Hamn.

Fjärrvärme för många
Uppvärmning med fjärrvärme har många fördelar, den är prisvärd och har låg miljöpåverkan. Med en unikt stark position på värmemarknaden är det den vanligaste uppvärmningsformen i
Sverige. I Helsingborg är andelen fastigheter med fjärrvärme hela 80 procent.