Sveriges Hamnar svarar på varsel

Som svar på Hamnarbetarförbundets konfliktvarsel har Sveriges Hamnar valt att lägga en spegel- och konsekvenslockout. Lockouten innebär att hamnarbetare som tillhör Hamnarbetarförbundet blir lockoutade från arbetsplatsen vid strejkens början och resterande timmar av dygnet. För Helsingborgs Hamn ser det ut enligt nedan i dagsläget:

Onsdagen den 23/1 varsel om strejk kl. 09.00-11.00, varsel om lockout kl. 09.00-23.59
Fredagen den 25/1 varsel om strejk kl. 9.00-11.00, varsel om lockout kl. 09.00-23:59

Då merparten av vår stuveripersonal tillhör Hamnarbetarförbundet kommer det att bli begränsad produktion på fartygen och inom stuff/stripp. Vi kommer att hålla Gaten öppen för in- och utlämning av containrar med lastbil och försöka hålla så hög service som möjligt under onsdagen respektive fredagen.

Vi arbetar aktivt för att minimera konsekvenserna för respektive kund och återkommer med information så fort situationen utvecklas.