Helsingborgs Hamn i den pågående konflikten

Hamnarbetarförbundet varslar om strejk den 18, 19 och 20 februari i Helsingborg och Sveriges hamnar svarar med lockout.

Detta innebär att stuveripersonal som tillhör Hamnarbetarförbundet inte kommer att befinna sig på arbetsplatsen under dessa dagar.

Då merparten av vår stuveripersonal tillhör Hamnarbetarförbundet kommer det att bli begränsad produktion på fartygen och inom stuff/stripp. Vi kommer att hålla Gaten öppen för in- och utlämning av containrar med lastbil och försöka hålla så hög service som möjligt under de tre första dagarna i vecka 8.

Vi arbetar aktivt för att minimera konsekvenserna för respektive kund och återkommer med information så fort situationen utvecklas. De anlöpande rederier som har sina ordinarie fönster under dessa dagar kommer att kontaktas direkt av Helsingborgs Hamn.