Containerverksamhet flyter på

Hamnarbetarförbundet varslar om strejk den 21 februari, vilket med tidigare lagda varsel betyder att måndag till och med torsdag i vecka 8 blir påverkade.

Det kommer att vara begränsad produktion i hamnen men anlöpande fartyg och containerproduktion kommer att fungera som det ser ut i dagsläget.

På Skåneterminalen kommer vi endast att kunna prioritera enstaka insatser, berörda kunder är och hålls informerade löpande med direktkontakt.

Vi kommer att hålla Gaten öppen för in- och utlämning av containrar med lastbil och försöka hålla så hög service som möjligt under veckan.

Vi arbetar aktivt för att minimera konsekvenserna för respektive kund och återkommer med information så fort situationen utvecklas.