Torkan omvandlar export till import

2018 var ett år som Sveriges bönder sent kommer att glömma. Skogsbränder, brist på vatten och foder, nödslakt och höga kostnader. Konsekvenserna fortsätter att visualiseras en efter en och kommer göra så under lång tid. En del grödor som tidigare gick för export behöver nu importeras. Däribland hittar vi maltkorn som nu kommit in till Helsingborgs Hamn via båt.

Lantmännen har varit kund till Helsingborgs Hamn sedan år 2000. I enorma silos ute på kajen lagrar de spannmål av olika slag. Normalt sett exporteras mycket utomlands. Men i år ser det annorlunda ut. Under mars månad har Helsingborg Hamn sammanlagt tagit emot 9 000 ton maltkorn.

– En sådan extremtorka som varit ger många ringar på vattnet, som kanske inte syns direkt. Och därför har vi nu fått hjälpa till med maltkornimport. Lantmännens verksamhet och deras silosanläggning drivs annars av dem själva och via en egen lastningsanläggning hanterar de sina fartygslaster, berättar Anders Paulsson, Sales Executive Helsingborgs Hamn.

Totalt har tre fartyg med maltkorn lossats och i varje last fanns cirka 3 000 ton maltkorn. Med en enorm skopa lyfts maltkornet från fartyget till lastbil för att köras vidare till silon för lagring. Och där ska den ligga, ända till den senare kommer att användas till bland annat öltillverkning.

Med en lagringskapacitet på 250 000 ton är Lantmännens terminal i Helsingborgs Hamn en av de största i sitt slag i norra Europa.