Alla lastbilar ska föraviseras

Helsingborgs Hamn sticker ut hakan med ambitionen att ha landets bästa turn-a-round- tid för de drygt 800 lastbilar som passerar Centralgaten varje dag. Snart ska alla lastbilar med containrar föravisera sin ankomst till hamnen – då blir tiden ännu bättre!

Inledningsvis kommer personalen i Centralgaten/mottagningsluckan att utföra föraviseringen åt chaufförerna. Därefter ska chaufförerna administrera sitt besök i kioskerna vid infarten utanför gaten. Precis som om de själva hade utfört föraviseringen.
Inom en snar framtid kommer två terminaler installeras i Centralgaten avsedda för föravisering. Alla chaufförer får då ett användar-id och lösenord för att kunna logga in och föravisera via dessa terminaler.

Ett RFID-kort krävs
För att kunna föravisera krävs ett personligt RFID-kort. Många chaufförer har redan ett sådant för in-och utpassage i hamnen. De som inte har ett kort kan fylla i en ansökningsblankett som finns i Centralgaten. Kortet utfärdas av ”Port Security” som också sitter i centralgaten.

Föravisering via webben
Givetvis kan föravisering fortfarande utföras via hamnens hemsida om chauffören har en egen enhet (t.ex. Ipad, PC eller smartphone). Att sköta föraviseringarna via en egen transportplanerare går också bra även fortsättningsvis.

Föraviseringsmanual
En föraviseringsmanual på svenska och engelska finns i centralgaten.

För mer information:
Centralgaten, 042-10 63 26